FAQ - Apostila

Co je dobré vědět o Apostile?

Veřejné listiny a jejich důkazní síla

apostilizace

Mgr.Jana Švihlová, LL.M. jednatel
Mgr.Jana Švihlová, LL.M. jednatel

Konzultace, rady, doporučení, zeptejte se nás.
Volejte +420 296 348 348 GSM +420 602 276 400

Apostila v jednom pracovním dni

Volejte +420 296 348 348 - 602 276 400 - 602 276 100

Státy Haagské úmluvy - Úmluva o Apostile.

Daňový domicil určuje příslušnost daňového poplatníka k zemi, kde má odvádět daně. V tom státě, kde má poplatník svoji daňovou povinnost, je tedy daňovým rezidentem.

Toto rozdělení může však být značně komplikované v případě, kdy se zdržujete či pracujete v různých zemích a vznikají tak pochybnosti, ve které zemi byste měli svoji daňovou povinnost splnit.

Nicméně již dnes existují dva okruhy nadnárodních opatření, které je nutno při správě daní z příjmů v České republice respektovat:–Dvoustranné mezinárodní daňové smlouvy o zamezení dvojího zdanění:

–stát zdroje se vzdá práva na zdanění příjmu, který z něj plyne rezidentovi druhého státu, nebo

–zdanění již ve státě zdroje sice proběhne, je ale jistým způsobem limitováno a zejména ve druhém státu, tedy ve státu rezidence dotyčného poplatníka, se zamezí dvojímu zdanění metodou zápočtu nebo vynětí.

Více informací zde.

Společnosti, kterým poskytujeme služby legalizace