Co je dobré vědět o Apostile?

Jana Švihlová, jednatel
Jana Švihlová, jednatel

Konzultace, rady, doporučení, zeptejte se nás:
Volejte: 602 276 400

Apostila v jednom pracovním dni

Volejte +420 296 348 348 - 602 276 400 - 602 276 100

Státy Haagské úmluvy - Úmluva o Apostile.

Připravíme pro Vás rychle, kvalitně a profesionálně  soudní/úřední překlad diplomů, certifikátů, vysvědčení do jakéhokoliv světového jazyka,

Jedná se o překlady se soudním ověřením, které jsou právně legislativně  ČR i zahraničí.

  • Středoškolské vzdělání – maturitní vysvědčení.

Maturitní vysvědčení – z originálu se vyhotoví notářsky ověřená kopie, a sváže se se soudním překladem.

  • Vysokoškolské vzdělání – diplomy

Lékařské diplomy jsou vystaveny v latinském jazyce. 
Diplomy pro zdravotní sestry a pracovníky ve zdravotnictví – vystavuje ministerstvo zdravotnictví verifikaci a před soudním překladem musí projít legalizací.

Diplomy vydané ještě za ČSFR (před rokem 1993) také procházejí legalizací.

  • Vyšší VŠ vzdělání – akreditace
  • Certifikáty a jiné vysvědčení

Legalizace

V praxi: student pro složení svých zkoušek potřebuje soudního tlumočníka. Tlumočník musí být předem informován o předmětech a náročnosti skládaných zkoušek. Tlumočník se připraví na zkoušky po jazykové stránce, není rádcem, pouze přísedícím tlumočníkem.

Nostrifikace

Nostrifikace je úřední uznání platnosti oprávnění získaného v zahraničí. Typicky se nostrifikace používá při rozhodnutí o platnosti zahraničního vysvědčení domácími úřady. Tím je dosažený stupeň zahraničního vzdělání (základního, středního, vyššího odborného nebo i vysokoškolského) uznán za rovnocenný s příslušným stupněm domácího vzdělání.

Kontakty - info

Informace Magistrátu hl. města Prahy, odbor školství – uznání mezinárodního diplomu a také kontaktní údaje.

Legalizace skolstvi

Společnosti, kterým poskytujeme služby legalizace