Co je dobré vědět o Apostile?

Jana Švihlová, jednatel
Jana Švihlová, jednatel

Konzultace, rady, doporučení, zeptejte se nás:
Volejte: 602 276 400

S čím potřebujete pomoci dnes?

Připravíme pro Vás rychle, kvalitně a profesionálně  soudní/úřední překlad diplomů, certifikátů, vysvědčení do jakéhokoliv světového jazyka,

Jedná se o překlady se soudním ověřením, které jsou právně legislativně  ČR i zahraničí.

  • Středoškolské vzdělání – maturitní vysvědčení.

Maturitní vysvědčení – z originálu se vyhotoví notářsky ověřená kopie, a sváže se se soudním překladem.

  • Vysokoškolské vzdělání – diplomy

Lékařské diplomy jsou vystaveny v latinském jazyce. 
Diplomy pro zdravotní sestry a pracovníky ve zdravotnictví – vystavuje ministerstvo zdravotnictví verifikaci a před soudním překladem musí projít legalizací.

Diplomy vydané ještě za ČSFR (před rokem 1993) také procházejí legalizací.

  • Vyšší VŠ vzdělání – akreditace
  • Certifikáty a jiné vysvědčení
VS diplom

             Apostila i v jednom pracovním dni volejte:                             602 276 400            602 276 100

Nostrifikace

Nostrifikace je úřední uznání platnosti oprávnění získaného v zahraničí. Typicky se nostrifikace používá při rozhodnutí o platnosti zahraničního vysvědčení domácími úřady. Tím je dosažený stupeň zahraničního vzdělání (základního, středního, vyššího odborného nebo i vysokoškolského) uznán za rovnocenný s příslušným stupněm domácího vzdělání.

Kontakty - info

Informace Magistrátu hl. města Prahy, odbor školství – uznání mezinárodního diplomu a také kontaktní údaje.

Legalizace

V praxi: student pro složení svých zkoušek potřebuje soudního tlumočníka. Tlumočník musí být předem informován o předmětech a náročnosti skládaných zkoušek. Tlumočník se připraví na zkoušky po jazykové stránce, není rádcem, pouze přísedícím tlumočníkem.

Legalizace skolstvi
APOSTILA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.