Co je dobré vědět o Apostile?

Jana Švihlová, jednatel
Jana Švihlová, jednatel

Konzultace, rady, doporučení, zeptejte se nás:
Volejte: 602 276 400

S čím potřebujete pomoci dnes?

Apostila je vyžadována na veřejné listiny:

►  Matriční dokumenty (rodné, oddací listy; úmrtní list, způsobilost);

  Veřejné rejstříky (výpisy z obchodního rejstříku, výpis z trestního rejstříku);

►  Jurisdikce soudů (rozvodové rozsudky, dědictví, závěť);

►  Obchodní listiny (notářské zápisy, společenské a zakladatelské listiny);

►  Certifikáty o praxi, zaměstnání (potvrzení o vykonané praxi, výkonné službě);

►  Registr obyvatel (výpis údajů o obyvatelstvu, evidence obyvatel/narození);

►  Diplomy a dodatky k diplomu (maturita, vysvědčení, VŠ diplomy);

►  Prohlášení o náboženské víře (křestní list, církevní sňatky);

►  Plnou moc (čestné prohlášení, formuláře a certifikáty);

►  Finanční zprávy; Daňový domicil, daňové přiznání);

►  Zdravotní výkazy (určení otcovství, lékařské zprávy);

Vyšší ověření listin - vidimace - legalizace

Apostila

Matriční doklady

Překlady výpisů z matričních knih jako rodný list, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, oddací list a úmrtní list. Více >

Doklady o studiu

Zajistíme apostilu a překlad dokladů o základním, středním nebo vyšším odborném vzdělání i dokladů o vysokoškolském vzdělání. Více >

Zdravotní doklady

Vyšší ověření a odborné překlady dokumentů zdravotní povahy včetně pojištění, lékařských zpráv, výsledků nebo dokladů odborné kvalifikace.

Výpis obchodního rejstříku

Jazykový překlad a vyšší ověření výpisu z obchodního rejstříku, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích. Více >

Výpis trestního rejstříku

Soudní/úřední překlad výpisu z rejstříku trestů během 1 pracovního dne (evropské jazyky), nejdéle do 3 pracovních dní (asijské a ostatní jazyky). Více >

Plná moc

Překlad plné moci, substituční plné moci či prokury z/do jakéhokoliv jazyka rychle, kvalitně a za rozumnou cenu.

Notářský zápis

Na Ministerstvu spravedlnosti České republiky zařídíme vyšší ověření listin notářsky osvědčených a vydaných justičními orgány ČR. Více >

Zakladatelská listina

Rychlý překlad a apostila dokumentů při založení obchodní společnosti (akciové, s ručením omezeným) samostatnou osobou. Více >

Společenská smlouva

Kvalitní a cenově dostupný překlad a apostila listin při zakládání obchodní společnosti (osobní či družstva) více osobami. Více >

Čestné prohlášení

Ověření a jazykové překlady obecného čestného prohlášení (affidavit), místopřísežného prohlášení, formulářů a dalších listin.

Daňový domicil

Daňový domicil pro fyzické i právnické osoby vydává Finanční správa České republiky, připravíme jeho překlad z/do cizích jazyků a vyšší ověření.

Dědické řízení

Jazykový překlad a apostila ve věci pozůstalostního řízení (též řízení o pozůstalosti či dědické řízení). S námi rychle, kvalitně a cenově výhodně.

APOSTILA
Email
Print
WhatsApp
Facebook