Co je dobré vědět o Apostile?

Veřejné listiny a jejich důkazní síla

apostilizace

Mgr.Jana Švihlová, LL.M. jednatel
Mgr.Jana Švihlová, LL.M. jednatel

Konzultace, rady, doporučení, zeptejte se nás.
Volejte +420 296 348 348 GSM +420 602 276 400

Apostila, vidimace, legalizace - legalizační proces a superlegalizace

Apostila je vyžadována na veřejné listiny:

►  Matriční dokumenty (rodný list, oddací list; úmrtní list, způsobilost k uzavření manželství, registrované partnerství) více zde

►  Veřejné rejstříky (výpis z obchodního rejstříku, výpis z trestního rejstříku, aj.) vice zde

►  Jurisdikce soudů (rozvodové rozsudky, dědictví, závěť) zde

►  Obchodní listiny (notářské zápisy, společenské a zakladatelské listiny); více zde

►  Certifikáty o praxi, zaměstnání (potvrzení o vykonané praxi, výkonné službě) více v odkaze zde

►  Registr obyvatel (výpis údajů o obyvatelstvu, evidence obyvatel registr narození a úmrtí)

►  Diplomy a dodatky k diplomu (maturita, vysvědčení, diplomy); více zde

►  Prohlášení o náboženské víře, zdravotní výkazy (křestní list, církevní sňatky)

►  Plnou moc (čestné prohlášení, formuláře a certifikáty, prohlášení o vycestování ze země); více zde

►  Finanční zprávy; Daňový domicil, daňové přiznání); více zde

Vyšší ověření listin - vidimace - legalizace

Apostila

Matriční doklady

Překlady výpisů z matričních knih jako rodný list, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, oddací list a úmrtní list. Více >

Doklady o studiu

Zajistíme apostilu a překlad dokladů o základním, středním nebo vyšším odborném vzdělání i dokladů o vysokoškolském vzdělání. Více >

Zdravotní doklady

Vyšší ověření a odborné překlady dokumentů zdravotní povahy včetně pojištění, lékařských zpráv, výsledků nebo dokladů odborné kvalifikace.

Výpis obchodního rejstříku

Jazykový překlad a vyšší ověření výpisu z obchodního rejstříku, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích. Více >

Výpis trestního rejstříku

Soudní/úřední překlad výpisu z rejstříku trestů během 1 pracovního dne (evropské jazyky), nejdéle do 3 pracovních dní (asijské a ostatní jazyky). Více >

Plná moc

Překlad plné moci, substituční plné moci či prokury z/do jakéhokoliv jazyka rychle, kvalitně a za rozumnou cenu.

Notářský zápis

Na Ministerstvu spravedlnosti České republiky zařídíme vyšší ověření listin notářsky osvědčených a vydaných justičními orgány ČR. Více >

Zakladatelská listina

Rychlý překlad a apostila dokumentů při založení obchodní společnosti (akciové, s ručením omezeným) samostatnou osobou. Více >

Společenská smlouva

Kvalitní a cenově dostupný překlad a apostila listin při zakládání obchodní společnosti (osobní či družstva) více osobami. Více >

Čestné prohlášení

Ověření a jazykové překlady obecného čestného prohlášení (affidavit), místopřísežného prohlášení, formulářů a dalších listin.

Daňový domicil

Daňový domicil pro fyzické i právnické osoby vydává Finanční správa České republiky, připravíme jeho překlad z/do cizích jazyků a vyšší ověření.

Dědické řízení

Jazykový překlad a apostila ve věci pozůstalostního řízení (též řízení o pozůstalosti či dědické řízení). S námi rychle, kvalitně a cenově výhodně.

Haagská úmluva o Apostile/ zkratka HCCH.

Pro zjednodušení procedury legalizace dokumentů byla v nizozemském Haagu 5.října 1961 podepsána Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin. Pro Českou republiku vstoupila Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (tzv. Haagská úmluva, či Úmluva o Apostile) v platnost dne 16. 3. 1999 a vyšla pod číslem 45/1999 Sb.  Oficiální české dokumenty určené k předložení úřadům státu, jenž je členem Haagské úmluvy, se ověřují pomocí speciální doložky, tzv. „apostille“. Apostila je zvláštní doložka předepsaného formátu a znění, která potvrzuje pravost podpisu, pečeti nebo razítka.

Seznam členských státu najdete zde
Ratifikace, a dvoustranné mezinárodní dohody zde
Souhrnná publikace o Apostile HCCH PDF

Apostila

Pro ověřování listin za účelem jejich použití do zahraničí bylo na úrovni mezinárodního práva vytvořeno několik paralelních režimů. Některé z nich mají multilaterální povahu (spojitost s Mezinárodní komisí pro osobní stav, Haagskou konferencí mezinárodního práva a Radou Evropy), jiné jsou dvoustranné bilaterální dohody.

Ověřování listin do zahraničí podle českého práva:

Podle zákona č. 97/1963 Sb. o mezinárodním právu soukromém a procesním, „ZMPS“ v souladu s ustanovením § 62 připojí ministerstvo na žádost účastníka své vyšší ověření. Novelizace zákona o mezinárodním právu soukromém č. 91/2012 Sb., odráží praxi a současně zakazuje legalizaci prostých kopií § 109. Na podkladě starého zákona stanoveného v § 62 o ověřování veřejných listin postupy moc nevyjasňuje.

Společnosti, kterým poskytujeme služby legalizace