Co je dobré vědět o Apostile?

Jana Švihlová, jednatel
Jana Švihlová, jednatel

Konzultace, rady, doporučení, zeptejte se nás:
Volejte: 602 276 400

Apostila je vyžadována na veřejné listiny:

►  Matriční dokumenty (rodné, oddací listy; úmrtní list, způsobilost);

  Veřejné rejstříky (výpisy z obchodního rejstříku, výpis z trestního rejstříku);

►  Jurisdikce soudů (rozvodové rozsudky, dědictví, závěť);

►  Obchodní listiny (notářské zápisy, společenské a zakladatelské listiny);

►  Certifikáty o praxi, zaměstnání (potvrzení o vykonané praxi, výkonné službě);

►  Registr obyvatel (výpis údajů o obyvatelstvu, evidence obyvatel/narození);

►  Diplomy a dodatky k diplomu (maturita, vysvědčení, VŠ diplomy);

►  Prohlášení o náboženské víře (křestní list, církevní sňatky);

►  Plnou moc (čestné prohlášení, formuláře a certifikáty);

►  Finanční zprávy; Daňový domicil, daňové přiznání);

►  Zdravotní výkazy (určení otcovství, lékařské zprávy);

Vyšší ověření listin - vidimace - legalizace

Apostila Anglie

             Apostila i v jednom pracovním dni volejte:                             602 276 400            602 276 100

Úřední překlad - z/do anglického jazyka

Zajistíme Vám Apostilu – legalizační a superlegalizační proces a následně vyhotovíme soudní překlad do:

Překlad vyhotoven ve lhůtě 1-3 pracovních dnů. Veškeré dokumenty zašleme i poštovní cestou, kurýrem, celosvětově.

Využíváme poštovní služby DHL, FedEx, TNT, aj.

Listina15 -50 pracovních dnů6.000,-kč

vizitka
APOSTILA