Co je dobré vědět o Apostile?

Jana Švihlová, jednatel
Jana Švihlová, jednatel

Konzultace, rady, doporučení, zeptejte se nás:
Volejte: 602 276 400

S čím potřebujete pomoci dnes?

Apostila je vyžadována na veřejné listiny:

►  Matriční dokumenty (rodné, oddací listy; úmrtní list, způsobilost);

  Veřejné rejstříky (výpisy z obchodního rejstříku, výpis z trestního rejstříku);

►  Jurisdikce soudů (rozvodové rozsudky, dědictví, závěť);

►  Obchodní listiny (notářské zápisy, společenské a zakladatelské listiny);

►  Certifikáty o praxi, zaměstnání (potvrzení o vykonané praxi, výkonné službě);

►  Registr obyvatel (výpis údajů o obyvatelstvu, evidence obyvatel/narození);

►  Diplomy a dodatky k diplomu (maturita, vysvědčení, VŠ diplomy);

►  Prohlášení o náboženské víře (křestní list, církevní sňatky);

►  Plnou moc (čestné prohlášení, formuláře a certifikáty);

►  Finanční zprávy; Daňový domicil, daňové přiznání);

►  Zdravotní výkazy (určení otcovství, lékařské zprávy);

Vyšší ověření listin - vidimace - legalizace

Apostila Svycarsko
APOSTILA
Email
Print
WhatsApp
Facebook