Co je dobré vědět o Apostile?

Jana Švihlová, jednatel
Jana Švihlová, jednatel

Konzultace, rady, doporučení, zeptejte se nás:
Volejte: 602 276 400

Notářský zápis  je listina sepsaná notářem, která má při splnění zákonem stanovených náležitostí charakter veřejné listiny. Některá právní jednání musejí být povinně učiněna ve formě notářského zápisu. Veřejnou listinou jsou i stejnopisy notářského zápisu a výpisy z notářského zápisu.

Druhy notářských zápisů

 • o právním jednání
 • o průběhu valných hromad a schůzí právnických osob
 • o tom, že je někdo naživu
 • o jiných skutkových dějích a stavu věcí
 • o prohlášení
 • Notářský zápis musí být sepsán v českém jazyce. Pokud se jednání účastní někdo, kdo jazyk nezná, musí být přítomen soudní tlumočník, který však musí být nezávislý a nesmí být ve věci angažován.

  Notářský zápis musí být přetlumočen a účastník musí srozumění stvrdit svým podpisem.

  Soudní tlumočení u notáře

               Apostila i v jednom pracovním dni volejte:                             602 276 400            602 276 100

  APOSTILA