Co je dobré vědět o Apostile?

Veřejné listiny a jejich důkazní síla

apostilizace

Mgr.Jana Švihlová, LL.M. jednatel
Mgr.Jana Švihlová, LL.M. jednatel

Konzultace, rady, doporučení, zeptejte se nás.
Volejte +420 296 348 348 GSM +420 602 276 400

Logotyp Apostila 1
Apostila Oddaci list

Oddaci listOddací list a legalizace

je matriční doklad, který potvrzuje uzavření manželství. Oddací list vydává matriční úřad v místě, kde došlo k oddání novomanželů. Vydání oddacího listu je zdarma, lhůta pro vyřízení je 30 dní.

V případě, že jeden z manželů není občanem České republiky a k uzavření manželství došlo na území České republiky, oddací list se do 3 pracovních dnů vydá zastupitelskému úřadu cizího státu nebo zašle na Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.

V případě ztráty Vám vydají duplikát oddacího  listu. Ale ačkoli se jedná o duplikát, vzhledově je oddací list naprosto totožný. Duplikát dokladu vydává pouze městský úřad (matrika), který ho vydal. Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu nebo dokladu o registrovaném partnerství ve výši 100 Kč. Můžete požádat třetí osobu k vydání duplikátu matričního dokladu, pouze na základě plné moci.

Pokud vyřízení duplikátu oddacího listu nemůžete zařídit sami, obstaráme ho za Vás. Můžete za sebe poslat náhradu.

Úřad vydá duplikát rodného listu pouze rodinným příslušníkům:

  • rodičům,
  • dětem,
  • prarodičům,
  • vnukům,
  • sourozencům,
  • manželovi.

Pokud nikdo z těchto osob nemůže na úřad zajít, můžete vybrat svého zástupce, kterého zmocníte na základě úředně ověřené Plné moci.

Jde-li o narození, uzavření manželství státního občana České republiky v cizině, pak legalizaci matričního dokladu vyřizuje a vydává Úřad městské části Brno-střed, zvláštní matrika.


    Zařídíme apostilu na oddací list

Legalizační proces na matriční doklady. Termíny vyřízení, na dokumenty vydané v České republice maximálně 3 pracovní dny. Oddací listy, pokud svatební obřad proběhne v zahraničí, nechejte se vždy na něj vystavit Apostilu.

Oddací listy a jiné matriční doklady vydané v zahraničí (mimo území České republiky) musí být vždy opatřeny apostilou (kromě vyjímek zemí začleněných v EU). Apostilu vydávají místní úřad, jedná se o ministerstvo zahraničních věcí. Pokud si již zpětně dovezete takovýto dokument do České republiky bez ověření velice  rádi zařizujeme službu legalizace listin ze zahraničí.

apostila vypis obchodni rejstrik 1 1Apostila na výpis obchodního rejstříku
Apostila zahranici 1 1Apostila dokumentů ze států sousedících s ČR
Apostila z Azerbajdzanu 1 1


Apostila na dokument z Ázerbájdžánu

Společnost prohlašuje, že je pro činnost, která je předmětem této služby, dostatečně odborně kvalifikován, a že disponuje platným oprávněním k podnikatelské činnosti – živnostenským oprávněním pro předmět podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, a to v oborech „Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií“.

Společnost nenese žádnou právní odpovědnost za nemožnost zajistit apostilizaci veřejné listiny nebo prodlení s jejím vyhotovením v případě neposkytnutí součinnosti ze strany zastupitelských úřadů jednotlivých zemí, ať už z důvodu vyšší moci, z důvodu opatření proti šíření nemoci Covid-19 nebo z důvodu nepřijetí listiny k superlegalizaci zastupitelským úřadem dané země nebo i jiných případů neposkytnutí součinnosti nezaviněných společnosti. V těchto případech bude termín dokončení přiměřeně posunut o dobu trvání prodlení těchto zastupitelských úřadů.

Apostila gif