FAQ - Apostila

Co je dobré vědět o Apostile?

Mgr.Jana Švihlová, LL.M. jednatel
Mgr.Jana Švihlová, LL.M. jednatel

Konzultace, rady, doporučení, zeptejte se nás.
Volejte +420 602 276 400, 602 276 100

Využijte služby od nás profesionalita rychlost  preciznost​ spolehlivost

Apostila je vyžadována na veřejné listiny:

►  Matriční dokumenty (rodný list, oddací list; úmrtní list, způsobilost k uzavření manželství, registrované partnerství) více zde

►  Veřejné rejstříky (výpis z obchodního rejstříku, výpis z trestního rejstříku, aj.) vice zde

►  Jurisdikce soudů (rozvodové rozsudky, dědictví, závěť) zde

►  Obchodní listiny (notářské zápisy, společenské a zakladatelské listiny); více zde

►  Certifikáty o praxi, zaměstnání (potvrzení o vykonané praxi, výkonné službě) více v odkaze zde

►  Registr obyvatel (výpis údajů o obyvatelstvu, evidence obyvatel registr narození a úmrtí)

►  Diplomy a dodatky k diplomu (maturita, vysvědčení, diplomy); více zde

►  Prohlášení o náboženské víře, zdravotní výkazy (křestní list, církevní sňatky)

►  Plnou moc (čestné prohlášení, formuláře a certifikáty, prohlášení o vycestování ze země); více zde

►  Finanční zprávy; Daňový domicil, daňové přiznání); více zde

placeholder

Apostila v jednom pracovním dni

Volejte +420 296 348 348 - 602 276 400 - 602 276 100

Cena za vyřízení Apostily

40 -60 pracovních dnů12.000,-kč

Apostila internationally 1
Apostila na dokumenty ze Španělska

Jak si objednat Apostilu

Informace o Apostile

Potřebujeme originály listin. Můžete nám přinést osobně na adresu sídla: JSV – Jana Švihlová
Václavské náměstí 808/66
Praha 1, 110 00, česká republika.
A nebo nám zaslat poštovní cestou.
Vyzvednutí funguje ve stejném režimu.

Váš dokument, listina musí obsahovat náležitosti dané zákonem a splňovat veškeré požadavky veřejné listiny. Originál listiny musí mít razítko a podpis daného veřejného orgánu, který ji vydal. Nesmí se jednat o opis (pouze notářsky ověřenou kopii) či duplikát. 

Prvotní informací pro legalizační proces je vždy: země určení listiny. Zjednodušeně právní systém využívá 3 nástrojů legalizace:

  1. Možnosti automatické použitelnosti listiny – za předpokladu, že státy mají podepsané bilaterální mezinárodní dohody o přijímání a ověřování listin – zde
  2. Země v Haagské Úmluvě o přijímání a ověřování listin – Apostila – zde
  3. Superlegalizační proces – zde

Veškeré nutné dokumenty si od Vás převezmeme, je možné i podepsat prohlášení o převzetí listiny. Ze strany naší společnosti je Vám poskytnutá

cenová kalkulace za legalizaci – Apostilu –

notářské ověření a možnou superlegalizaci.

Poplatky (kolkové známky na ministerstvech, poštovní poplatky a poplatky ambasád – budete o nich informováni průběžně). Informujeme předem, že je možné navýšení finančního poplatku na daném velvyslanectví a nebo uzavírky či nemožnosti (v rámci politických, pandemických, aj.opatření)

Naše cena je závazná a konečná. Jsme plátci DPH 21% sazbou.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Informace o  <span class=“red“>Apostile</span> 

Potřebujeme originály listin. Můžete nám přinést osobně na adresu sídla: JSV – Jana Švihlová
Václavské náměstí 808/66
Praha 1, 110 00, česká republika.
A nebo nám zaslat poštovní cestou.
Vyzvednutí funguje ve stejném režimu.

Váš dokument, listina musí obsahovat náležitosti dané zákonem a splňovat veškeré požadavky veřejné listiny. Originál listiny musí mít razítko a podpis daného veřejného orgánu, který ji vydal. Nesmí se jednat o opis (pouze notářsky ověřenou kopii) či duplikát. 

Prvotní informací pro legalizační proces je vždy: země určení listiny. Zjednodušeně právní systém využívá 3 nástrojů legalizace:

  1. Možnosti automatické použitelnosti listiny – za předpokladu, že státy mají podepsané bilaterální mezinárodní dohody o přijímání a ověřování listin – zde
  2. Země v Haagské Úmluvě o přijímání a ověřování listin – Apostila – zde
  3. Superlegalizační proces – zde

Veškeré nutné dokumenty si od Vás převezmeme, je možné i podepsat prohlášení o převzetí listiny. Ze strany naší společnosti je Vám poskytnutá

cenová kalkulace za legalizaci – Apostilu –

notářské ověření a možnou superlegalizaci.

Poplatky (kolkové známky na ministerstvech, poštovní poplatky a poplatky ambasád – budete o nich informováni průběžně). Informujeme předem, že je možné navýšení finančního poplatku na daném velvyslanectví a nebo uzavírky či nemožnosti (v rámci politických, pandemických, aj.opatření)

Naše cena je závazná a konečná. Jsme plátci DPH 21% sazbou.