Co je dobré vědět o Apostile?

Veřejné listiny a jejich důkazní síla

apostilizace

Mgr.Jana Švihlová, LL.M. jednatel
Mgr.Jana Švihlová, LL.M. jednatel

Konzultace, rady, doporučení, zeptejte se nás.
Volejte +420 296 348 348 GSM +420 602 276 400

APOSTILA NA VYCESTOVÁNÍ ZE ZEMĚ

Státy Haagské úmluvy - Úmluva o Apostile.

Každý cestovatel ke své cestě do zahraničí potřebuje cestovní doklad. Cestovním dokladem je pro občana České republiky cestovní pas nebo občanský průkaz. Jejich použití se liší podle destinace, kam míříte.

Pro cestování do tzv. třetích zemí, tedy těch, které nejsou členy EU nebo tzv. Schengenského prostoru, je nutné vždy použít cestovní pas. Pro Vaše cestování po státech Evropské unie (Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko) je dostačující platný občanský průkaz. Občané České republiky mohou občanský průkaz dále užít i k překročení hranice s Islandem, Lichtenštejnskem, Norskem, Švýcarskem, ale také s  Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Černou Horou, Gruzií, Republikou Severní Makedonie, Srbskou republikou;  občanské průkazy ve formátu ID1 a ID2 lze použít také pro překročení vnější hranice s Moldavskou republikou.“

Souhlas s vycestováním je cestovním dokumentem, který dokazuje, že rodiče souhlasí s cestou svého dítěte do zahraničí. Je nutné říct, že v řadě případů není dokument při cestách vůbec potřeba, například český právní řád takový dokument pro cestování dětí s příbuznými a s třetími osobami nevyžaduje.

Zkušenosti ukazují, že v mnohých případech dochází k neoprávněnému přemístění nebo nevrácení (zadržování) dětí v důsledku nedostatečné informovanosti tzv. rodiče-únosce. Rodiče obecně neznají podmínky, za jakých se mohou se svými dětmi pohybovat přes hranice, či příslušné kroky, které mají podniknout, aby mohli se svými dětmi cestovat do zahraničí v souladu se zákonem. viz.veškeré info zde.

Reference - Apostila