Seznam států, s nimiž má Česká republika uzavřenu dvoustrannou smlouvu o právní pomoci, ve které jsou specifikovány veřejné listiny, jež jsou osvobozeny od dalšího ověření:

 • Afghánistán – č. 44/1983 Sb.
 • Albánie – č. 97/1960 Sb.
 • Alžírsko – č. 17/1984 Sb.
 • Belgie – č. 59/1986 Sb. – *
 • Bělorusko – č. 95/1983 Sb.
 • Bosna a Hercegovina – č. 207/1964 Sb.
 • Bulharsko – č. 3/1978 Sb.
 • Černá Hora – č. 207/1964 Sb.
 • Francie – č. 83/1985 Sb.
 • Gruzie – č. 95/1983 Sb.; požaduje se Apostille
 • Chorvatsko – č.207/1964 Sb.
 • Itálie – č. 508/1990 Sb.; požaduje se Apostille, výjimkou – *
 • Jemen – č. 76/1990 Sb.
 • Korea (KLDR) – č. 93/1989 Sb.
 • Kuba – č. 80/1981 Sb.
 • Kypr – č. 96/1983 Sb.
 • Kyrgyzstán – č. 95/1983 Sb.
 • Maďarsko – č. 63/1990 Sb.
 • Makedonie (FYROM) – č. 207/1964 Sb.
 • Moldavsko – č. 95/1983 Sb.
 • Mongolsko – č. 106/1978 Sb.
 • Polsko – č. 42/1989 Sb.
 • Portugalsko – č. 22/1931 Sb.
 • Rakousko – č. 9/1963 Sb.
 • Rumunsko – č. 1/1996 Sb.
 • Ruská federace – č. 95/1983 Sb.
 • Řecko – č. 102/1983 Sb. – *
 • Slovensko – č. 209/1993 Sb.
 • Slovinsko – č. 207/1964 Sb.
 • Srbsko – č. 207/1964 Sb.
 • Sýrie – č. 8/1986 Sb.
 • Španělsko – č. 6/1989 Sb.
 • Švýcarsko – č. 9/1928 Sb.
 • Tunisko – č. 40/1981 Sb. – **
 • Ukrajina – č. 123/2002 Sb.m.s.
 • Uzbekistán – č. 133/2003 Sb.m.s.
 • Vietnam – č. 98/1984 Sb.

* – osvobození listin od vyššího ověření platí v souladu s příslušnými dvoustrannými smlouvami pouze pro listiny související s dožádáním soudu; ** – osvobození listin od vyššího ověření platí v souladu s příslušnou dvoustrannou smlouvou pouze pro listiny zasílané v rámci mezinárodní justiční spolupráce; Ministerstvo zahraničních věcí ČR,
** – osvobození listin od vyššího ověření platí v souladu s příslušnou dvoustrannou smlouvou pouze pro listiny zasílané v rámci mezinárodní justiční spolupráce;