Konverze a změna datového formátu dokumentů

Zahrnuje proces vidimace na základě zákona o ověřování a proces autorizované konverze dokumentů.

Zákon č. 499/2004 Sb. v § 69a hovoří o převádění dokumentu v analogové podobě na dokument v digitální podobě a naopak a o změně datového formátu dokumentu v digitální podobě.

Autorizovanou konverzí se rozumí úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky, nebo úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě a ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky.

 

Konverze

Autorizovaná konverze dokumentů

Autorizovanou konverzí dokumentu:

  1. úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky, nebo
  2. úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě a ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky.
JSV volejte

Autorizované konverze dokumentů dle platného znění § 22 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb. má dokument, který provedením konverze vznikl, stejné právní účinky jako dokument, jehož převedením výstup vznikl. Použitelnost výstupů autorizované konverze se tak rozšířila i na případy, kdy nestačí předložení úředně ověřené kopie originálu, ale je třeba předložit přímo originál. To má samozřejmě pozitivní vliv na celkovou použitelnost elektronických dokumentů.

Jsou zde stanovena pravidla tohoto převodu i pravidla změny datového formátu. Ze zcela nového znění § 69a odst. 4 cit. zákona jasně plyne, že výstup datové změny dokumentu v digitální podobě při zachování všech pravidel stanovených odst. 1 až 4 téhož paragrafu má stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu, jehož změnou datového formátu vznikl.
NOTÁŘ