Co je dobré vědět o Apostile?

Veřejné listiny a jejich důkazní síla

apostilizace

Mgr.Jana Švihlová, LL.M. jednatel
Mgr.Jana Švihlová, LL.M. jednatel

Konzultace, rady, doporučení, zeptejte se nás.
Volejte +420 296 348 348 GSM +420 602 276 400

Legalizace kanadských dokumentů, které zamýšlíte použít v ČR

Pro uznání kanadské veřejné listiny v ČR je nutno, aby tato byla příslušným způsobem ověřena (superlegalizována), tedy opatřena legalizační doložkou zastupitelského úřadu ČR, kterou se potvrzuje, že listina byla vystavena či ověřena oprávněnou osobou či úřadem v zahraničí. Superlegalizace cizozemské veřejné listiny spočívá v ověřování pravosti podpisů a otisků úředních razítek a pečetí na této veřejné listině. Superlegalizaci nelze provést bez předchozí legalizace listiny kanadským úřadem ověřujícím listiny pro jejich použití v zahraničí.

Kanadské úřady legalizující listiny pro jejich použití v zahraničí v některých případech vyžadují, aby listina jim předkládaná byla nejprve ověřena kanadským notářem (formou ověření kopie). České zastupitelské úřady nemohou listinu superlegalizovat bez příslušného legalizačního razítka kanadského ověřujícího úřadu.

Kanadské úřady neověří listiny, jejichž obsahu nerozumí. Z tohoto důvodu je třeba, aby tyto byly ověřeny překladem do úředního jazyka Kanady, a to na stejném listu.

Kanada legalizace 1024x649 1
Pro použití superlegalizovaných cizozemských listin v ČR je dále třeba, aby tyto byly opatřeny ověřeným překladem do českého jazyka. Zastupitelské úřady ČR tyto překlady na žádost ověří správním postupem a za poplatek.

Legalizace kanadských dokumentůza dokument lhůta 20 -30 pracovních dnů9.500,-kč

Poznámka: Cena neobsahuje cenu za službu poštovného. Využíváme službu DHL, FedEx, TNT. Pošleme Vám celosvětově.

Soudní - úřední překlad s razítkem

Zajistíme Vám legalizační proces, na základě originálu dokumentů. Nakonec se listiny svazují se soudním/úředním překladem a ověřují se podpisy soudního překladatele u notáře.

Překlad je vypracován během 1 – 3 pracovních dnů. Vyhotovené dokumenty Vám zašleme poštovní cestou, kurýrem, nechejte starosti na nás. 

Kanada
Email
Print
WhatsApp