APOSTILA NA NOTÁŘSKÉ ZÁPISY

.

Notarsky zapis     Notářský zápis  je listina sepsaná notářem, která má při splnění zákonem stanovených náležitostí charakter veřejné listiny. Některá právní jednání musejí být povinně učiněna ve formě notářského zápisu. Veřejnou listinou jsou i stejnopisy notářského zápisu a výpisy z notářského zápisu.
  • o právním jednání
  • o průběhu valných hromad a schůzí právnických osob
  • o tom, že je někdo naživu
  • o jiných skutkových dějích a stavu věcí
  • o prohlášení

Notářský zápis musí být sepsán v českém jazyce. Pokud se jednání účastní někdo, kdo jazyk nezná, musí být přítomen soudní tlumočník, který však musí být nezávislý a nesmí být ve věci angažován.

Notářský zápis musí být přetlumočen a účastník musí srozumění stvrdit svým podpisem.

Potřebujete přeložit notářský zápis? Pokud máte jakékoliv notářské zápisy smluv, založení společnosti, zakladatelské listiny, rozvodové rozsudky aj., doporučujeme tyto notářské kanceláře:

Mgr. Martin Říha - notář

Václavské náměstí 807/64, Praha 1

☎ 605 322 111

E-mail: kancelar@rihanotar.cz

ID datové schránky: czqbq62

Překládáme pro ....