Belorusko 1

Běloruština

Překlady běloruština

Základem práce našich profesionálních překladatelů jsou výtečné znalosti, zkušenosti, oborová specializace a rychlost. Přizpůsobujeme se požadavkům klientů a vždy se jim snažíme vyjít vstříc. Jsme k dispozici i mimo pracovní dobu včetně víkendů. Základem naší práce je profesionalita, vstřícnost a vysoká odbornost:

 • Rychlost – možnost expresních překladů, překladů přes noc či víkend
 • Profesionalita – kvalitní překlady standardní, odborné i korektury
 • Flexibilita – práce s mnoha datovými formáty
 • Příznivé ceny – včetně slev při větších objemech a trvalé spolupráci
 • Speciální služby – např. grafické zpracování materiálů

Jaké typy překladů umíme

Kvalitní překlad běloruského jazyka pro Vás připravíme přesně na míru. Zajišťujeme mnohostranné služby překladů:

 • Standardní překlady smlouvy, obchodní dopisy ekonomické a právní dokumenty
 • Odborné překlady chemie, věda, technologie, atd., je třeba speciální terminologii, praxe v oboru
 • Soudně ověřené překlady
 • Expresní překlady v nočních hodinách nebo o víkendech
 • Korektury rodilým mluvčím, s důrazem na gramatickou a stylistickou správnost textu
adelka

Ukázka překladu

 • Běloruština - čeština 480,-Kč za NS

  Cena je za jednotku Normostrana

 • Běloruština - angličtina 550,-kč za NS

  Cena je za jednotku Normostrana

 • Běloruština - jiné jazyky dle poptávky

  Cena je za jednotku Normostrana

Normostrana: Normalizovaný rozsah je stanovený legislativou, daný vyhláškou č.507/2020 § 3 odst. 2, standardizovaná strana textu o délce 1800 znaků včetně mezer.

Překlad vypracování v jednom pracovním dni, volejte:           602 276 400       602 276 100

Vyhotovení překladů běloruština

Na rychlosti záleží, proto od nás získáte:

 • soudní překlad v běloruštině EXPRES do 2 hodin po objednávce s příplatkem 100 %
 • soudní překlad v běloruštině o rozsahu do 1 NS do 1 pracovního dne,
 • soudní překlad v běloruštině o rozsahu nad 1 NS dle domluvy během 1 až 3 pracovních dnů.

Objednejte si výhodný balíček služeb:

 • překlad se soudním ověřením z/do běloruského jazyka,
 • reprezentativní vzhled dokumentu,
 • černobílý (barevný) tisk,
 • odborná konzultace,
 • soudní doložka s číslem archivace na zadní straně překladu (ke snadnému dohledání ve státních spisech v případě ztráty).

Jak se k nám dostanete

Budeme se na Váš těšit, v pracovní dny a hodiny – s požadavkem na tvorbu kvalitního překladu v běloruském jazyce nás kontaktujte kdykoliv.

Jsme Vám osobně k dispozici v naší kanceláři:

JSV Překlady a tlumočení
Chronos Business Centre, 4.patro

Václavské náměstí 808/66
Praha 1, 110 00
Česká republika

Klasicke preklady 1
Řekneme to za Vás – Мы зробім гэта для вас...
Belorus 01
Belorus 02

Běloruština

 je východoslovanský jazyk, příbuzný polštině, ukrajinštině a ruštině. Od všech se ale v mnoha rysech liší.

Nářečí běloruštiny se dělí na menší podleskou skupinu (na jihozápadě v Podlesí), která má velmi blízko k ukrajinským nářečím, a hlavní běloruský masiv. Ten se dále člení na tři velké skupiny nářečí: tzv. jihozápadní skupinu, středněběloruská nářečí a severovýchodní skupinu. Všechny tři skupiny se pak dělí na menší. Nářečí přecházejí plynule do ruštiny a ukrajinštiny (tzv. dialektní kontinua). Původní dialektní kontinua směrem do polského území začíná štěpit státní hranice mezi Běloruskem a Polskem.

Podle sčítání obyvatelstva v Bělorusku v roce 1999 prohlásilo běloruštinu za tzv. rodný (mateřský) jazyk kolem 7 miliónů osob (74 % obyvatelstva státu), ale za „jazyk, kterým obvykle hovoří doma“ jen asi 3,5 milionu (37 % obyvatelstva). Běloruštinou se dále mluví nebo píše ve východní části Polska a v diaspoře v zemích bývalého SSSR, v USA a jinde. Počet uživatelů tohoto jazyka mimo území bývalého Sovětského svazu je odhadován na 1 milión.

RozšířeníBěloruskoPolsko, dále země bývalého SSSR
Počet mluvčích7,5 milionů
Klasifikace
Písmocyrilice, méně používaná latinka

Zajímavosti běloruštiny

JSV Translation and interpreting
 • Slovo „самота“ (samota) v běloruštině znamená toužení, smutek, prahnutí, které je jak bolestivé, tak i příjemné.
 • Výuku v běloruštině absolvuje v Bělorusku méně než 20 % žáků. Většina výuky probíhá v druhém úředním jazyce země – ruštině.
 • Běloruština je přibližně z 80 % vzájemně srozumitelná s ukrajinštinou a ze 75 % s ruštinou.
 • Běloruština má písmeno Ў ў, díky kterému ji snadno odlišíte od ruštiny.