Pokud se jedná o cizince, který chce uzavřít sňatek v ČR, musí mít svoji Způsobilost k uzavření manželství – Apostilní doložku vystavenou v zemi svého původu. Informujte se u konzulárního oddělení velvyslanectví dané země.

Jana Švihlová, Jednatel

Jana Švihlová, Jednatel

Zeptejte se mě, dotazy, rady, doporučení.
Volejte: 602 276 400

Způsobilost k uzavření manželství - Legalizace - Superlegalizace

Jazykový překlad způsobilosti k uzavření manželství je základ pro legalizaci a superlegalizaci překladu způsobilosti k uzavření manželství. Probíhá stejný postup jako u Rodného listu. Způsobilost musí být ověřena a vydána matrikou krajského úřadu, kde byla osoba narozena.

Legalizuje se stejným způsobem jako Rodný list.

Email
Print
WhatsApp