Co je dobré vědět o Apostile?

Veřejné listiny a jejich důkazní síla

apostilizace

Mgr.Jana Švihlová, LL.M. jednatel
Mgr.Jana Švihlová, LL.M. jednatel

Konzultace, rady, doporučení, zeptejte se nás.
Volejte +420 296 348 348 GSM +420 602 276 400

REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ

Státy Haagské úmluvy - Úmluva o Apostile

Registrovane partnerstviRegistraci partnerů může provést jeden z uznaných matričních úřadů. První krok je kromě zásnub shromáždit potřebné dokumenty a kontaktovat matriku. Registrované partnerství lze uzavřít v:
 • Úřad městské části Praha 1
 • Magistrát města Kladno
 • Magistrát České Budějovice
 • Úřad městského obvodu Plzeň 3
 • Magistrát města Karlovy Vary
 • Úřad městského obvodu Ústí nad Labem-město
 • Magistrát města Liberec
 • Magistrát města Hradec Králové
 • Magistrát města Pardubice
 • Magistrát města Jihlava
 • Úřad městské části Brno-střed
 • Magistrát města Olomouc
 • Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
 • Magistrát města Zlín

Pro vstup do registrovaného partnerství je nutné dodat:

 • Rodné listy
 • Doklady o státním občanství – alespoň jeden z partnerů musí mít české státní občanství, aby bylo možné pár v České republice registrovat
 • Výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu
 • Výpis z evidence obyvatel o osobním stavu

Pokud měl některý z partnerů předchozí registrované partnerství nebo uzavřel v minulosti sňatek, doložte také doklad o ukončení tohoto vztahu. V případě, že je jeden z partnerů cizinec, dodá všechny uvedené dokumenty vydané jeho/jejím státem a k tomu také doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství a potvrzení o osobním stavu, pokud jej jeho/její země vydává a doklad totožnosti. Partnerům musí být alespoň 18 let a musí být právně způsobilí. Podrobnosti o formálních náležitostech najdete ve znění zákona o registrovaném partnerství, nebo na webových stránkách Ministerstva vnitra. 

Reference - Apostila