Co je dobré vědět o Apostile?

Jana Švihlová, jednatel
Jana Švihlová, jednatel

Konzultace, rady, doporučení, zeptejte se nás:
Volejte: 602 276 400

Apostila v jednom pracovním dni

Volejte +420 296 348 348 - 602 276 400 - 602 276 100

Státy Haagské úmluvy - Úmluva o Apostile.

Registraci partnerů může provést jeden z uznaných matričních úřadů. První krok je kromě zásnub shromáždit potřebné dokumenty a kontaktovat matriku. Registrované partnerství lze uzavřít v:

 • Úřad městské části Praha 1 
 • Magistrát města Kladno 
 • Magistrát České Budějovice 
 • Úřad městského obvodu Plzeň 3 
 • Magistrát města Karlovy Vary 
 • Úřad městského obvodu Ústí nad Labem-město 
 • Magistrát města Liberec 
 • Magistrát města Hradec Králové 
 • Magistrát města Pardubice 
 • Magistrát města Jihlava 
 • Úřad městské části Brno-střed 
 • Magistrát města Olomouc 
 • Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
 • Magistrát města Zlín 

Pro vstup do registrovaného partnerství je nutné dodat:

 • Rodné listy
 • Doklady o státním občanství – alespoň jeden z partnerů musí mít české státní občanství, aby bylo možné pár v České republice registrovat
 • Výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu
 • Výpis z evidence obyvatel o osobním stavu

Pokud měl některý z partnerů předchozí registrované partnerství nebo uzavřel v minulosti sňatek, doložte také doklad o ukončení tohoto vztahu. V případě, že je jeden z partnerů cizinec, dodá všechny uvedené dokumenty vydané jeho/jejím státem a k tomu také doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství a potvrzení o osobním stavu, pokud jej jeho/její země vydává a doklad totožnosti. Partnerům musí být alespoň 18 let a musí být právně způsobilí. Podrobnosti o formálních náležitostech najdete ve znění zákona o registrovaném partnerství, nebo na webových stránkách Ministerstva vnitra.