Soudní tlumočení při složení řidičských zkoušek

Zajišťujeme soudní tlumočení v libovolných jazycích na svatebním obřadu po celém území České republiky.

Naši soudní tlumočníci jsou rodilými mluvčími, orientují se v právní a svatební terminologii a ke své činnosti byli oficiálně jmenováni krajským soudem (ministrem spravedlnosti).

Soudní tlumočení při skládání řidičské zkoušky

Cizí státní příslušník se do autoškoly může přihlásit okamžité po získání trvalého či přechodného pobytu na území České republiky. K závěrečné zkoušce se dostaví teprve po absolvování kurzu autoškoly v povinném rozsahu.

Řidičský průkaz obdrží cizinec s trvalým pobytem ihned a cizinec s přechodným pobytem v případě, že tento jeho pobyt na území ČR trvá aspoň 185 dní (půl roku).

Náš tip: Potřebujete tlumočníka ke zkouškám na řidičák co nejdříve? Zavolejte nám, umíme ho zajistit ve velice krátké době!

Mít řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel je v současné době naprosto normální a především nezbytné. Otevřené hranice a zvyšující se počet cizinců trvale žijících v České republice přispívají k rostoucímu počtu řidičských zkoušek s účastí příslušníka jiného státu. Pokud uchazeč o zisk řidičského oprávnění nedisponuje znalostí češtiny, je přítomnost tlumočníka při skládání řidičských zkoušek nezbytná. Bez jeho přítomnosti nemůže být zkouška uznána za právoplatnou.
  • Soudní tlumočení během zkoušek
  • Texty pro přípravu tlumočníka před zkouškou

Kdy je nutná přítomnost soudního tlumočníka při skládání řidičské zkoušky?

Soudní tlumočník musí být přítomen při skládání řidičských zkoušek, pokud uchazeč o řidičské oprávnění není občan České republiky a nemluví nebo nerozumí česky, což brání složení řidičské zkoušky.

Cizinec musí pro přihlášení do autoškoly splňovat podmínku věku, mít trvalý či přechodný pobyt v ČR, podat písemnou přihlášku, absolvovat lékařskou prohlídku a nesmí mít udělený zákaz řízení motorových vozidel.

Po úspěšném složení zkoušky získá mezinárodní řidičský průkaz platný ve všech státech Evropské unie.

tlumoceni autoskola 1 1

Kdo to je soudní tlumočník a jak pomůže s řidičskou zkouškou

Soudního tlumočníka

nemůže vykonávat každý. Řidičská zkouška je totiž oficiálním úředním aktem, který mohou provádět pouze a jedině osoby jmenované státem (bez ohledu na místo řidičské zkoušky).  Z tohoto důvodu i tlumočník na řidičských zkouškách musí být jmenován ministrem spravedlnosti či soudem – a jeho funkce se proto nazývá soudní tlumočník. Činnost soudních tlumočníků v České republice upravuje Vyhláška o znalcích a tlumočnících (Vyhláška 37/1967 Sb.).

Se soudním tlumočením máme dlouholeté zkušenosti, tlumočili jsme u mnoha řidičských testů a zařídíme pro vás vše potřebné. Běžně jednáme na úřadech, známe všechny administrativní náležitosti, jsme připraveni řešit nenadálé komplikace či problémy.

A především, zvládáme všechny obvykle používané, mezinárodní jazyky  (angličtinafrancouzštinaněmčinaukrajinštinaruština atd.), ale poradíme si i s méně užívanými jazyky (hebrejštinaturečtinavietnamština apod.). Ušetřete čas i finance a starosti nechte na nás!

Soudní tlumočení - co zajistíme pro řidičské zkoušky

Tlumoceni na ridicske zkousky

Od 1. ledna 2021 se udělení oprávnění vykonávat tlumočnickou a překladatelskou činnost řídí samostatným zákonem č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích ve znění pozdějších předpisů.

ODBORNÉ PODMÍNKY jsou zhruba stejné, jako byly podle zákona č. 36/1967 Sb., jsou však podrobněji rozepsané a navíc je vyžadována vstupní zkouška zejména ze znalosti daného zákona a příslušných vyhlášek.

Materiál k přípravě na vstupní zkoušku (skripta) je v příloze. Tlumočnickou a překladatelskou agendu už nespravují krajské soudy, ale výhradně Ministerstvo spravedlnosti ČR přes dedikovaný tlumočnický portál.

Naše ceny vždy připravujeme na míru konkrétní zkoušky a snažíme se, aby vyhověly opravdu každému. Přesvědčte se sami a kontaktujte nás. Na základě Vaší poptávky obratem odpovíme (jakmile to bude možné, v pracovní dny během 10 až 15 minut) a zašleme cenovou nabídku.

Chcete se stát soudním tlumočníkem?

Jak podat žádost o zápis do seznamu soudních tlumočníků a soudních překladatelů a všechny potřebné informace jsou k dispozici zde.

apostila vypis obchodni rejstrik 1 1Apostila na výpis obchodního rejstříku
Apostila zahranici 1 1Apostila dokumentů ze států sousedících s ČR
Apostila z Azerbajdzanu 1 1


Apostila na dokument z Ázerbájdžánu

Překládáme pro ....