Potřebujete zajistit superlegalizaci listin?

Napište nám, a zajistíme Vám všechno potřebné. Vyhotovujeme také i v urgentním termínu. Telefonujte/WhatsApp pro konzultace: +420 602 276 400.

Apostil - logo
 • matriční dokumenty (rodné, oddací listy; úmrtní list, způsobilost);
 • výpisy z obchodního rejstříku;
 • výpisy z trestního rejstříku;
 • diplomy a dodatky k diplomu;
 • plné moci;
 • notářský zápis;
 • zakladatelské listiny;
 • společenské smlouvy;
 • čestné prohlášení;
 • obchodní listiny;
 • daňový domicil;
 • finanční zprávy;
 • zdravotní výkazy;
 • potvrzení o vykonané praxi – studiu;
 • a množství jiných.
JSV Bratislava

Superlegalizací rozumíme ověření veřejné listiny (či listiny už jednou úředně ověřené apostilou) správním orgánem pro možnost jejího použití v zahraničí. Označuje se také jako nejvyšší ověření listin.

V praxi to vypadá tak, že v rámci superlegalizace dokument postupně ověřují:

 • Ústřední orgán státní správy nadřízený orgánu, který listinu vydal.
 • Příslušný nadřízený orgán státní správy Ministerstva zahraničních věcí ČR.
 • Diplomatický či konzulární úřad státu, v němž bude použit.

Slovenské velvyslanectvíza listinu + poplatek velvyslanectví: 258,-Kčlhůta 3 pracovních dnů3.000,-kč

Od 1. 7. 2017 je povinná rezervácia termínu na podanie žiadostí o nasledovné konzulárne služby:

Žiadosť o vydanie cestovného pasu, občianskeho a vodičského preukazu, žiadosť o zápis narodenia, sobáša a úmrtia do osobitnej matriky, žiadosť o vydanie osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve, žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku SR a žiadosť o udelenie štátneho občianstva SR.

Pre každé podanie je potrebné rezervovať samostatný termín. Bez rezervovaného termínu nebudú podania vybavené.

Rezervovanie termínu je možné elektronicky (v prípade technických problémov telefonicky v pracovné dni čase od 13:30 do 15:30 na telefónnom čísle: 233 113 003). Rezervovanie termínu je možné najskôr 3 mesiace vopred. Informácie o elektronickej rezervácii.

Kontaktní údaje

Pelléova 87/12, 160 00, Praha, Bubeneč

Tel: +420 233 113 051

+420 233 113 054

E-mail: cons.prague@mzv.sk

Web velvyslanectví

Úřední hodiny

Vytvořte si rezervaci!

Share on email
Email
Share on print
Print
Share on whatsapp
WhatsApp