Potřebujete zajistit superlegalizaci listin?

Napište nám, a zajistíme Vám všechno potřebné. Vyhotovujeme také i v urgentním termínu. Telefonujte/WhatsApp pro konzultace: +420 602 276 400.

Apostil - logo
 • matriční dokumenty (rodné, oddací listy; úmrtní list, způsobilost);
 • výpisy z obchodního rejstříku;
 • výpisy z trestního rejstříku;
 • diplomy a dodatky k diplomu;
 • plné moci;
 • notářský zápis;
 • zakladatelské listiny;
 • společenské smlouvy;
 • čestné prohlášení;
 • obchodní listiny;
 • daňový domicil;
 • finanční zprávy;
 • zdravotní výkazy;
 • potvrzení o vykonané praxi – studiu;
 • a množství jiných.
Superlegal vietnam

Superlegalizací rozumíme ověření veřejné listiny (či listiny už jednou úředně ověřené apostilou) správním orgánem pro možnost jejího použití v zahraničí. Označuje se také jako nejvyšší ověření listin.

V praxi to vypadá tak, že v rámci superlegalizace dokument postupně ověřují:

 • Ústřední orgán státní správy nadřízený orgánu, který listinu vydal.
 • Příslušný nadřízený orgán státní správy Ministerstva zahraničních věcí ČR.
 • Diplomatický či konzulární úřad státu, v němž bude použit.

Vietnamské velvyslanectvíza listinu + poplatek: 1.000,-Kč/listinalhůta 3 pracovních dnů3.000,-kč

Kontaktní údaje

Rašínovo nábřeží 1897/72

Praha – Nové město, 120 00

Tel: +420-257 211 540, +420-257 211 791

E-mail: dsqvietnamcz@yahoo.com

            Web velvyslanectví

Úřední hodiny

Pondělí:    9:00 – 17:00  

Úterý:        9:00 – 17:00

Středa:      9:00 – 17:00  

Čtvrtek:     9:00 – 17:00

Pátek:        9:00 – 17:00

Share on email
Email
Share on print
Print
Share on whatsapp
WhatsApp