Simultánní tlumočení na konferencích

Zajistíme simultánní tlumočení v angličtině a dalších jazycích na konferenci, semináři nebo třeba filmovém festivalu.

Naši tlumočníci jsou rodilými mluvčími, mají odpovídající odborné znalosti a dostatečnou praxi v podobě množství realizovaných akcí.

Simultánní tlumočení (také zvané konferenční či kabinové) znamená okamžité tlumočení bez časové prodlevy během mluveného projevu na společenských akcích většinou většího rozsahu. Tlumočník překládá do cílového jazyka paralelně s projevem řečníka. Je to velice náročné, neboť musí zároveň:
 • vnímat projev řečníka (často na odborné úrovni),
 • překládat ho do cílového jazyka,
 • překlad interpretovat tak, aby byl srozumitelný a dával smysl.

Kdy využijete simultánní tlumočení na konferencích?

Simultánní tlumočení na konferencích se nejčastěji používá během mezinárodních kongresů, seminářů, přednášek, jednání politických skupin a manažerů nadnárodních korporací, filmových festivalů či akcí pro neslyšící.

Tlumočení probíhá ve speciální kabince (ideálně pro každý jazyk jedna kabina, aby se tlumočníci mezi sebou co nejméně rušili). V ní tlumočník se sluchátky překládá mluvené slovo téměř okamžitě po zaznění originální řeči do cílového jazyka, aby příjemci (účastníci konference) ve sluchátkách slyšeli překlad ve svém jazyce. 

Kabinky existují ve dvou variantách – jako tlumočnické kabiny samostatné nebo stolní (spoří prostor). Z důvodu minimálního rušení překladu ruchem ze sálu se tlumočnické kabiny umisťují dále od obecenstva i mluvčích.

Simultánní tlumočení na konferencích

Techniky simultánního tlumočení na konferencích

Pilotáž – technika tlumočení, kdy se řečníkův projev nejprve překládá do jediného základního (tzv. pilotního) jazyka, který je srozumitelný všem ostatním tlumočníkům, a ti z něj poté dál překládají do svých jazyků.

Relay – v roli pilotních je více jazyků, ze kterých se pak dále překládá do cílových jazyků.

Retour – při této tlumočnické technice (časté hlavně na velkých konferencích) tlumočník překládá pouze do svého rodného jazyka.

Se simultánním tlumočením na konferencích máme široké zkušenosti a zařídíme pro vás vše potřebné. Nechte starosti na nás!

Co pro simultánní tlumočení na konferenci zajistíme?

Simultánní tlumočení na konferencích

Tlumočníky

Počet tlumočníků na konferenci musí odpovídat množství překládaných jazyků vynásobenému dvěma. Z důvodu vysoké náročnosti simultánního tlumočení na absolutní soustředění tlumočníka se totiž pro každý překládaný jazyk střídají dva tlumočníci přibližně ve dvaceti, maximálně až třicetiminutových intervalech (záleží na náročnosti překladu).

Tlumočnickou techniku

Nabízíme tlumočnické kabiny (i přenosné) a jejich kompletní vybavení:
 • sluchátka,
 • mikrofony,
 • přepínače kanálů pro volbu kanálu (výběr z překládaných jazyků či ze souběžně probíhajících programů v jiných sálech).
Dodáme vám i ostatní tlumočnickou techniku analogovou pro použití při simultánním tlumočení do 1 až 3 jazyků naráz (signál do bezdrátových sluchátek přenáší infra zářiče) nebo digitální pro použití při simultánním tlumočení do 3 a více jazyků naráz (náročnější na instalaci, avšak s vyšší kvalitou zvuku). Dále nabízíme konferenční techniku (dataprojektory, projekční plátna, laserová ukazovátka) a audiovizuální techniku k pořizování záznamu.

Jak tlumočníkovi práci při simultánním tlumočení na konferenci usnadnit

Při vzájemné spolupráci uvítáme, pokud se pokusíte tlumočníkovi na konferenci jeho práci co nejvíce zlehčit. Přinášíme pár tipů pro řečníka, jak na to:

 1. Nemá-li poznámky pro svůj projev (bude mluvit spatra), může tlumočníkovi dodat alespoň základní osnovu či přehled probíraných témat.
 2. Co by však měl mluvčí poskytnout tlumočníkovi určitě, jsou seznamy jmen, číselné údaje a statistiky (vyhne se tak zkomoleninám, chybám a nepřesnostem).
 3. Přednášející pokud možno mluví přímo do mikrofonu a při pohybu po pódiu ho má s sebou (jinak mu není v tlumočnické kabině rozumět).
 4. Řečník hovoří zvolna, nedrmolí a udržuje oční kontakt s obecenstvem (aby ho mohl dobře sledovat i tlumočník).
 5. Mluvčí se vyhýbá vtípkům, slovním hříčkám a bonmotům, neboť se velice problematicky překládají (a v cizím jazyce ani nemusí být pochopeny).

Chcete se stát soudním tlumočníkem?

Jak podat žádost o zápis do seznamu soudních tlumočníků a soudních překladatelů a všechny potřebné informace jsou k dispozici zde.

Náš tip: Potřebujete simultánní tlumočení na konferenci co nejdříve? Zavolejte nám, umíme ho zajistit i ve velice krátkém termínu!

Naše ceny vždy připravujeme na míru konkrétní akce a snažíme se, aby byly přístupné opravdu všem. Přesvědčte se sami a kontaktujte nás. Na základě vaší poptávky obratem odpovíme (jakmile to bude možné, v pracovní dny během 10 až 15 minut) a zašleme cenovou nabídku.