Obchodní rejstřík

Výpisy obchodního rejstříku, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích. Návrh na zápis lze podat v listinné nebo elektronické podobě. Návrh na výmaz z OR se podává při ukončení podnikatelské činnosti. Upravuje Zákon číslo 304/2013 Sb.o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Městský soud - Výpis obchodního rejstříku

Pokud Výpis z Obchodního rejstříku bude využíván, prokazován v zahraničí, k obchodním transakcím, účasti na veřejných zakázkách a jiným veřejnoprávním účelům, je nutné aby se jednalo o originál dokumentu. Originál vydává daný Městský soud (zpoplatněno 70,-kč kolek/strana). Výpis OR lze také získat v elektronické podobě s digitálním podpisem.

Poznámka: Kolkové známky s sebou, k dostání na České poště.

Mestsky soud Vypis

Notář - Výpis obchodního rejstříku

Notářsky ověřený Výpis obchodního rejstříku musí být označen razítkem určeným do zahraničí, přímo podepsaný osobně notářem, a nebo jeho kandidátem. (jinak se stává neplatným). V žádném případě nejsou určeny pro úřední prokazování listin tisk z veřejného rejstříku listin a nebo jeho úplný výpis.

Využíváme služeb notářské kanceláře – Mgr.Martin Říha.

Vypis OR notary

Pro zajímavost:

OR vznik novych
NOTÁŘ