Co je dobré vědět o Apostile?

Veřejné listiny a jejich důkazní síla

apostilizace

Mgr.Jana Švihlová, LL.M. jednatel
Mgr.Jana Švihlová, LL.M. jednatel

Konzultace, rady, doporučení, zeptejte se nás.
Volejte +420 296 348 348 GSM +420 602 276 400

Logotyp Apostila 1
Rodny list Apostila

Rodny list

V České republice je rodný list vydáván matričními úřady

podkladem pro jeho vydání jsou údaje zapsané v tzv. knize narození. Narození se zapisuje do knihy narození toho matričního úřadu, v jehož územním obvodu došlo k narození dítěte, přičemž narození českých státních občanů v zahraničí se zapisuje do tzv. zvláštní matriky, kterou vede Úřad městské části Brno-střed. Až do doby vydání občanského průkazu, tedy od narození nejpozději do 15 let věku, slouží pro dotyčného jako jeho hlavní osobní doklad. Je podkladem pro vydání oddacího listu. Rodný list je vydán/duplikáty v místě narození. Pokud se nacházíte v zahraničí, tak nezoufejte,

     duplikáty rodných listů

mají v pravomoci České velvyslanectví v dané zemi.

V případě ztráty Vám vydají duplikát rodného listu. Ale ačkoli se jedná o duplikát, vzhledově je rodný list naprosto totožný. Duplikát dokladu vydává pouze městský úřad (matrika), který ho vydal (kde jste se narodili).
Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu nebo dokladu o registrovaném partnerství ve výši 100 Kč.

Pokud vyřízení duplikátu rodného listu nemůžete zařídit sami, obstaráme ho za Vás. Můžete za sebe poslat náhradu.

Úřad vydá duplikát rodného listu pouze rodinným příslušníkům:

  • rodičům,
  • dětem,
  • prarodičům,
  • vnukům,
  • sourozencům,
  • manželovi.

Pokud nikdo z těchto osob nemůže na úřad zajít, můžete vybrat svého zástupce, kterého zmocníte na základě úředně ověřené Plné moci.

Na žádost fyzické osoby vydá matriční úřad k matričnímu dokladu pro použití v jiném členském státě Evropské unie vícejazyčný standardní formulář vyhotovený podle přímo použitelného předpisu Evropské unie. V mnoha případech, i když svatba se koná v rámci zemí EU je požadována Apostila. 

    Apostila na rodný list

Matriční doklady, rodný list je potřeba ověřit razítkem Krajského úřadu v dané lokalitě vydání listiny. V České republice máme 14 krajů, nebo obcí s rozšířenou působností.

Vaše matriční dokumenty – Rodný list a Způsobilost k uzavření manželství, určených ke svatbě nesmí být starší než 6 měsíců (některé země mají limitaci 3 měsíce). Hlídejte si data vydání, nebo si vyžádejte aktualizovaný duplikát. Matriční dokumenty vydané na území České republiky, pokud jdou na ověření – legalizaci do zahraničí (mimo země EU) musí mít razítko Krajského úřadu. V České republice máme 14 krajů (resp.Praha jako samostatný územní celek).


    Zařídíme apostilu na rodný list

Legalizační proces na matriční doklady. Termíny vyřízení, na dokumenty vydané v České republice maximálně 3 pracovní dny.

Rodné listy, pokud svatební obřad proběhne v zahraničí, nechejte se vždy na něj vystavit Apostilu.

Rodné listy a jiné matriční doklady vydané v zahraničí (mimo území České republiky) musí být vždy opatřeny apostilou (kromě vyjímek zemí začleněných v EU). Apostilu vydávají místní úřad, jedná se o ministerstvo zahraničních věcí. Pokud si již zpětně dovezete takovýto dokument do České republiky bez ověření velice  rádi zařizujeme službu legalizace listin ze zahraničí.

Svatba 1 1 1
Svatba na Mauriciu – Apostila  
svatba 2 1

Jak se připravit na tlumočení na svatbách

Apostila gif