Lokalizace webových stránek

Zásadním momentem je přístup ke zdrojovým souborům, v nichž překladatel může rovnou provést překlad. Umíme pracovat s rozličnými formáty souborů od HTML a XML přes PHP až po flashové prezentace. Výsledný překlad lze kontrolovat v on-line výstupu, proto nedochází ke zbytečným chybám a zmatkům.

Celý proces je časově náročnější než překlad jednotlivých slov a frází z dokumentu (např. XLS či DOC), nakonec však šetří čas i finance. Výhodou lokalizace je:

  • Možnost rozboru textu kvůli sjednocení stylu a názvosloví
  • Nejsou nutné žádné další korektury a ladění
  • Výsledek je zcela srozumitelný konzumentovi obsahu
  • Lze průběžně překládat různé aktualizace webu (aktuality, články, produkty atd.)
Lokalizace webovych stranek

Co je korektura a k čemu slouží

Korektura textu je oprava chyb gramatických, pravopisných, stylistických či odborných v překladech, vytvořených překladatelem. V poslední době se stává standardní procedurou zejména při překladu textů určených ke zveřejnění. Korekturu neprovádí překladatel, ale specializovaná osoba (korektor), která se na opravu chyb zaměřuje.

Korektura

Druhy jazykových korektur

Z hlediska účelu a způsobu provádění rozlišujeme několik druhů korektur, které samozřejmě lze libovolně kombinovat:

  • Základní jazyková korektura rodilým mluvčím – je vhodná pro opravu gramatických a pravopisných chyb (včetně překlepů a interpunkce), které necvičenému oku pisatele často unikají
  • Stylistická korektura – zaměřuje se na odstranění stylistických chyb a neobratností a na dosažení jazykové vytříbenosti a stylové čistoty
  • Odborná korektura – v přeloženém textu kontroluje odborné termíny a celkový účel
  • Technická korektura – odstraňuje chyby v řazení stránek a kapitol, úplnosti příloh nebo čitelnosti textů určených k publikaci (v širším pojetí též předtisková korektura)

Další služby

JSV Překlady
Facebook
WhatsApp
Email
Print