Co je to Normostrana/ NS?

Je standardizovaná strana textu o počtu 1800 úhozů včetně mezer. Stanovená zákonem v § 24 odst. 2 vyhlášky č. 37/1967 Sb.“ Označuje 1 800 znaků psaného textu včetně mezer.

Ukázka JEDNÉ NORMOSTRANYORIGINÁL DOKUMENTUVÝCHOZÍ PŘEKLAD

Jedná se většinou matriční doklady:

  • Rodné listy
  • Oddací listy
  • Úmrtní listy
  • Způsobilost k uzavření manželství

Jak zjistit rozsah dokumentu?

Celkový počet normostran zjistíte snadno v programu MS Word (Revize příp. Nástroje/Počet slov/Znaky – včetně mezer). Pro přesný počet normostran je třeba výsledek vydělit 1 800.

Pro pokročilejší MS Office (PDF, Excel, aj.) jsou k dispozici jisté placené i neplacené verze programů.

Výpočet Normostran u úředních/ soudních překladů.

Úřední listiny, matriční doklady, diplomy, aj. se vždy počítají dle každé započaté nové Normostrany. U těchto dokumentů se musí také vyhotovit jejich notářská kopie (při použití v zahraničí), a nebo CzechPoint ověření kopie (pouze pro použití v České republice!)

Co znamenají pojmy „výchozí“ a „cílový jazyk“?

Za „výchozí jazyk“ se považuje takový, ve kterém je dokument napsaný, zatímco termínem „cílový jazyk“ myslíme jazyk, do kterého je text přeložen. Cílový jazyk může mít odchylku +/- 20% (u určitých jazyků.

Klasický překlad se Vždy vypočítává z výchozího textu. Cena je stanovena předem + 21% DPH.

Jak se stanovuje cena překladu?

Výsledná cena za překlad se určuje podle počtu Normostran přeloženého textu v cílovém jazyce.

Jaký je rozdíl mezi notářským a soudním/ úředním překladem?

Velice často bývá zaměňováno termíny „notářský“ a „soudní/úřední“ překlad. NOTÁŘSKÝ „překlad“ – je notářsky ověřená listina, kterou ověřují notářské kanceláře.

My vyhotovujeme soudní překlady, které jsou potvrzeny SOUDNÍM PŘEKLADATELEM, který je jmenovaný soudem ČR k výkonu jeho funkce.

Vyhotovíme Vám notářské ověřené kopie dokumentů, za poplatek.

Jak se liší délka přeloženého textu od originálu?

Univerzální poměr nelze stanovit, záleží na konkrétním jazyku. Například u anglického jazyka je to zhruba 10:11, tj. z 10 NS českého textu vznikne přibližně 11 NS anglického překladu. U němčiny se poměr pohybuje mezi 10:12 až 10:14. Klasický překlad se VŽDY počítá s výchozího textu.

Jaké formáty lze pro zadání překladu použít?

Formát překladu záleží na konkrétním zadání. Obecně lze použít běžné elektronické formáty MS Office (doc, xls, ppt) či Acrobat Reader (pdf), lze však překládat i dokumenty naskenované, nafaxované či vytištěné (v tomto případě však počítejte s příplatkem za přepis).

Co když nebudu s překladem spokojen? Mohu jej reklamovat?

Nebudete-li s kvalitou překladu spokojeni, reklamujte jej, postupujeme dle našich řádných Obchodních podmínek. Překlad bude předán ke kontrole nezávislému reviznímu překladateli a na základě jeho posudku budeme postupovat dále. Uděláme vše pro to, aby vaše reklamace byla vyřízena k vaší plné spokojenosti. Pokud reklamaci uznáme za oprávněnou, překlad na naše náklady upravíme tak, aby neměl žádné vady. Případně obdržíte slevu ve výši odpovídající snížení kvality vašeho překladu.

JSV Překlady
Facebook
WhatsApp
Email
Print