SUPERLEGALIZACE

Ani tak tajemného a složitého názvu, jako je superlegalizace, se s námi nemusíte bát. Pomůžeme Vám s její veškerou agendou. Ušetříme Vás zdlouhavého jednání s úřady. Zaručíme formální správnost a přesnost. Zkrátka zařídíme pro Vás všechno potřebné!

Co je dobré vědět o Superlegalizaci?

Jana Švihlová, jednatel
Jana Švihlová, jednatel

Konzultace, rady, doporučení, zeptejte se nás:
Volejte: 602 276 400

Superlegalizací

rozumíme ověření veřejné listiny (či listiny už jednou úředně ověřené apostilou) správním orgánem pro možnost jejího použití v zahraničí. Označuje se také jako vyšší ověření listin .

V praxi to vypadá tak, že v rámci procesu superlegalizace dokument postupně ověřují:

  • Ústřední orgán státní správy nadřízený orgánu, který listinu vydal.
  • Příslušný nadřízený orgán státní správy Ministerstva zahraničních věcí ČR.
  • Diplomatický či konzulární úřad státu, v němž bude použit.
Superlegalizace proces
SUPERLEGALIZACI POTŘEBUJETE DO ZEMÍ:

Superlegalizační proces v zemích: Alžír, Afghánistán, Angola, Bahrajn, Bangladéš, Benin, Bolívie, Brazílie, Burkina Faso, Barma, Burundi, Čad, Chile, Dánsko, Egypt, Eritrea, Etiopie, Filipíny, Ghana, Guatemala, Guinea, Haiti, Indonésie, Irák, Írán, Jamajka, Jemen, Jordánsko, Katar, Kambodža, Kamerun, Kanada, Keňa, Kongo, Kostarika, Kuba, Kuvajt, Kyrgyzstán, Laos, Libanon, Libye, Makedonie, Madagaskar, Malajsie, Mali, Mauretánie, Maroko, Myanmar, Nepál, Nikaragua, Niger, Omán, Pákistán, Palestina, Paraguay, Peru, Pobřeží slonoviny, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Singapur, Slovensko, Spojené arabské emiráty, Srí Lanka, Súdán, Sýrie, Tchaj-wan, Tádžikistán, Tanzanie, Thajsko, Tunisko, Turecko, Turkmenistán, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Vietnam, Zambie, Zimbabwe.

Superlegalizace

 

Superlegalizace neboli vyšší ověření listin je úkon správního orgánu, kterým se ověřuje veřejná listina nebo listina již jednou úředně ověřená je. Pro státy, v nichž neplatí ani Úmluva o Apostile, ani nebylo sjednáno osvobození od ověřování ve dvoustranné mezinárodní smlouvě o právní pomoci, se používá proces superlegalizace. Jedná se o nejvyšší ověření listiny, které je již opatřeno apostilou od Ministerstva zahraničních věcí České republiky, a následně diplomatickým nebo konzulárním úřadem státu, na jehož území má být listina použita. Superlegalizace a její vyšší legalizační proces vyřízení se řídí pravidly mezinárodního práva. Speciálním zákonem v mezinárodním právu soukromém je členěn v zákoně č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém procesním.

Tento zákon je novelizován ustanovením zákona č. 91/2012 Sb., a superlegalizační proces zařazen v souladu s ustanovením § 109 a dále § 52 a § 62. „Nová úprava v tomto ohledu nepředstavuje zásadní změnu. Shodně s dosavadní úpravou má podle § 12 odst. 1 ZMPS cizí veřejná listina důkazní moc veřejné listiny také v České republice, jestliže je opatřena předepsaným ověřením. Posledním úkon má být opět ověření veřejné listiny zastupitelským úřadem České republiky ve státě původu, tedy superlegalizace – institut založený na mezinárodní zvyklosti

Zastupitelské úřady - velvyslanectví

Řídí se vyhláškou č. 187/2017 Sb., ze dne 27. června 2017, o provádění ověřovací činnosti zastupitelským úřadem a o podrobnějších podmínkách pro složení zkoušky k provádění ověřovací činnosti. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky stanoví podle § 18 odst. 8 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě), (dále jen „zákon“).
Cizí listiny, které mají být použity v České republice, ověřují orgány příslušného státu a zastupitelský úřad České republiky v příslušném státě. V určitých případech může být cizí listina ověřena též Ministerstvem zahraničních věcí České republiky. Veřejné listiny, které byly vydané na území jiného státu a považují se za právoplatné v daném místě, mohou se považovat za veřejné listiny také na území České republiky, jestliže jsou opatřeny předepsanými ověřeními. Tato povinnost vyplývá z § 12 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů.

Naši klienti jsou pro nás důležití

Apostila gif