S každým objednatelem služeb, soukromým subjektem, také i firmy se podepisuje závazná  PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB.

Příkazník nenese žádnou právní odpovědnost za nemožnost vyhotovit Apostilu/superlegalizaci nebo prodlení s vyhotovením v případě neposkytnutí součinnosti ze strany ministerstev a jiných orgánů státní správy, ať už z důvodu vyšší moci, z důvodu opatření proti šíření nemoci Covid-19/nebo jiných nebo z důvodů jiných případů (politických či globálních nepokojů, vnějších vlivů – zemětřesení, výpadku energií, či jiných přírodních vlivů) neposkytnutí součinnosti nezaviněných Příkazníkem. V těchto případech bude termín dokončení přiměřeně posunut o dobu trvání prodlení těchto orgánů.

Apostila