FAQ - Apostila
Apostil - logo

Apostila – vyšší ověření listin, proces apostilizace -legalizace, se připojuje za oficiální listiny a dokumenty.

Prokazuje ověření podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí. Nejčastěji se jedná o matriční doklady, dokumenty ke svatbě, obchodní listiny a plné moci podléhající Apostilní doložce.

Co je dobré vědět o Apostile?

Jana Švihlová, jednatel
Jana Švihlová, jednatel

Konzultace, rady, doporučení, zeptejte se nás:
Volejte: 602 276 400

S čím potřebujete pomoci dnes?

Listiny ze zahraničí

Anglie
NěmeckoRakousko
Slovensko Švýcarsko
USA Kanada
Indie Srí Lanka
Nigérie Pakistán

Státy Haagské úmluvy - Úmluva o Apostile.

Haagská úmluva o Apostile/ zkratka HCCH.

Pro zjednodušení procedury legalizace dokumentů byla v nizozemském Haagu 5.října 1961 podepsána Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin. Pro Českou republiku vstoupila Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (tzv. Haagská úmluva, či Úmluva o Apostile) v platnost dne 16. 3. 1999 a vyšla pod číslem 45/1999 Sb.  Oficiální české dokumenty určené k předložení úřadům státu, jenž je členem Haagské úmluvy, se ověřují pomocí speciální doložky, tzv. „apostille“. Apostila je zvláštní doložka předepsaného formátu a znění, která potvrzuje pravost podpisu, pečeti nebo razítka.

Seznam členských státu najdete zde
Ratifikace, a dvoustranné mezinárodní dohody zde
Souhrnná publikace o Apostile HCCH PDF

Apostila

  • Je zvláštní doložka předepsaného formátu a znění, která potvrzuje pravost podpisu, pečeti nebo razítka.
  • Každý rok se vydá kolem 10 miliónů Apostil v ČR.

Pro ověřování listin za účelem jejich použití do zahraničí bylo na úrovni mezinárodního práva vytvořeno několik paralelních režimů. Některé z nich mají multilaterální povahu (spojitost s Mezinárodní komisí pro osobní stav, Haagskou konferencí mezinárodního práva a Radou Evropy), jiné jsou dvoustranné bilaterální dohody.

Ověřování listin do zahraničí podle českého práva:

Podle zákona č. 97/1963 Sb. o mezinárodním právu soukromém a procesním, „ZMPS“ v souladu s ustanovením § 62 připojí ministerstvo na žádost účastníka své vyšší ověření. Novelizace zákona o mezinárodním právu soukromém č. 91/2012 Sb., odráží praxi a současně zakazuje legalizaci prostých kopií § 109. Na podkladě starého zákona stanoveného v § 62 o ověřování veřejných listin postupy moc nevyjasňuje.

Přijetí úmluvy do českého práva

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky sdělilo, že ke dni 5.října 1961 v Nizozemském Haagu byla přijata Úmluva o zrušení požadavku ověření cizích veřejných listin. Pro Českou republiku se stává závaznou a platnou ke dni 16.03.1999 na základě sdělení č.45/1999 Sb. Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin