Blog

Co je dobré vědět o Apostile?

Jana Švihlová, jednatel
Jana Švihlová, jednatel

Konzultace, rady, doporučení, zeptejte se nás:
Volejte: 602 276 400

Aktuálně

K 1.září 2021 se zvyšují všechny poplatky na všech krajských/městských úřadech, ministerstev a velvyslanectví v sekci státu. Ke zvýšení dochází od 100 až 200% navýšení poplatků.

Aktuálně

K 1.říjnu 2021: Apostilní doložky na listiny vydané nebo ověřené notáři bude od 1. 10. 2021 vydávat Notářská komora ČR ve svém sídle a dále i ve všech regionálních notářských komorách. Od 1. 10. 2021 bude Ministerstvo spravedlnosti ČR vydávat apostilní doložky pouze na české veřejné listiny vydané či ověřené soudy, případně exekutory.

znak
APOSTILA
nOTARSKA KOMORA
Notarska komora

Plná moc → ► ► ► ► ►

Při některých výkonech a jednání se státní správou (Výpis z trestního rejstříku, superlegalizace na Thajském a Čínském velvyslanectví) potřebujeme vystavit plnou moc na dané právní jednání. 

Zde je vzor ke stažení.

Plna moc obrazek

I. MATRIČNÍ DOKLADY

Vaše matriční dokumenty – Rodný list a Způsobilost k uzavření manželství, určených ke svatbě nesmí být starší než 6 měsíců (některé země mají limitaci 3 měsíce). Hlídejte si data vydání, nebo si vyžádejte aktualizovaný duplikát. Matriční dokumenty vydané na území České republiky, pokud jdou na ověření – legalizaci do zahraničí (mimo země EU) musí mít razítko Krajského úřadu. V České republice máme 14 krajů (resp.Praha jako samostatný územní celek).
Na ministerstvo zahraničních věcí se obracíme s legalizací matričních a zdravotních dokladů, obchodních listin, smluv a ujednání, listin ekonomického a finančního rázu, patentů a podobných dokumentů. Ministerstvo zdravotnictví ověřuje veřejné listiny týkající se zdravotnického a hygienického sektoru. Typicky se jedná o listiny osvědčující vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků a také o potvrzení k vývozu do zemí mimo EU pro potraviny, kosmetické prostředky a předměty (materiály) určené pro styk s potravinami. Do kompetence ministerstva financí patří legalizace listin vydaných finančními orgány. Do této skupiny dokumentů se řadí především daňový domicil (vyjadřuje vztah daňového subjektu k danému státu). Obchodní listiny jako faktury a osvědčení o původu zboží musí potvrdit nebo vidimovat Hospodářská komora ČR.
  • Listiny, které budou použity na území jiného státu, podepisuje výhradně jen notář nebo notářský kandidát.
legalizace


  • Ministerstvo školství se zabývá legalizací školních dokumentů a nostrifikací diplomů. Uznává vzdělání od základních škol po vyšší odborné školy i vysokoškolské vzdělání (ze zahraničí pro ČR). Podobnou úlohu zastává ministerstvo obrany, které v sekci vzdělávací politiky ověřuje a legalizuje vysokoškolské diplomy vydané na vojenských školách.
  • Ministerstvo kultury má na starosti ověřování křestních listů a jiných církevních listin, které jsou nutné k církevnímu sňatku. První krok ovšem tvoří písemná žádost ministerstvu kultury vystavit z rejstříku právnických osob výpis církevní společnosti, která křestní list vydala.
  • Nejširší repertoár apostilizovaných dokumentů spravuje ministerstvo spravedlnosti. Zahrnuje listiny vydané justičními a notářskými orgány, výpisy z trestního rejstříku a výpisy z obchodního rejstříku. Proto je nezbytné dopředu rezervovat termín ověření.
Share on email
Email
Share on print
Print
Share on whatsapp
WhatsApp