Soudní tlumočení

Tlumočení během úředního jednání či na svatbách cizinců není jen tak a podléhá přísným pravidlům.

 

Soudně ověřený tlumočník má k vykonávání své funkce oprávnění a kulaté razítko.

Soudní tlumočení a jeho využití

Komu pomůžeme se soudním tlumočením

Soudního tlumočení se využívá všude tam, kde je zapotřebí styk se státními a jinými úřady či institucemi. Funkce tlumočníka má v takové chvíli oficiální charakter. Činnost soudních tlumočníků upravuje vyhláška o znalcích a tlumočnicích (zákon č. 354/2019 o soudních tlumočnících a soudních překladatelích). K provozování této profese je třeba vysokoškolské vzdělání a jmenování krajským soudem v místě tlumočníkova bydliště.

Kde všude se uplatňují naši soudní tlumočníci:

  • úřední jednání s účastí cizích státních příslušníků,
  • jednání na odborech azylové a migrační politiky MV ČR,
  • při soudních jednáních,
  • během sňatku s příslušníkem jiného státu, při zařizování svatby a vyřizování dokumentů na matrice,
  • při jednáních u notáře nebo advokáta (např. na valné hromadě společnosti, při zakládání nové společnosti, při podepisování kupních smluv nemovitosti, při sepisování dlužního úpisu),
  • v rámci nostrifikačních zkoušek na středních a vysokých školách,
  • u testů pro získání řidičského průkazu atd.

Poskytujeme soudní tlumočení pro všechny skupiny zákazníků. Služby soudního tlumočníka nabízíme:

  • jednotlivcům (svatby a majetková vyrovnání, řidičské zkoušky, zajištění osobních dokladů a formalit),
  • firmám (založení společností včetně offshore, notářské zápisy),
  • úřadům (policejní výslechy, zadržení a vazba, inspekční kontroly).
JSV volejte

Soudní, úřední překlad

musí být vyhotoven soudním překladatelem, který je zapsaný v seznamu znalců ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Česká republika a její právní předpisy nestanovují, že úřední překlad je veřejnou listinou.

Tlumočení rumunština - jaderná elektrárna Temelín
Je nám ctí, že se můžeme vrátit do „normálního“  režimu tlumočnických služeb. Poskytnutí soudního tlumočníka v několika jazykových variantách, objednatel Jaderná elektrárna Temelín. #soudnitlumočník#tlumočení#rumunština-moldavština#
Tlumočení německý jazyk
Společnost Rieter CZ s.r.o., který je předním světovým výrobcem strojních zařízení a ucelených systémových řešení pro textilní průmysl. Najala si naše služby – tlumočení v německém jazyce. Tlumočnice na německý jazyk paní Romana Krausova-Hušková.
Čínská delegace 10.ledna 2017
公司葛鮑爾一灸烤,總部設在奧地利汽車零部件的領先製造商聘請我們的服務中國語翻譯。在兩個月的時間,我們將全面詮釋企業的整合和中國同事的服務團隊。我們歡迎他們的,卡羅琳夫人Trtíková解釋布拉格機場。
Kazašská obchodní komora, ForArch říjen 2019
TLUMOČENÍ NA VELETRHU: FOR INTERIOR 10. - 13.ŘÍJNA 2019
GEP Czech Republic s.r.o., Termín: 1.října 2018 – 29.března 2019
“Ms. Černohausová has a great experience with technical translations and was quickly able to adapt to the technical environment of SMART by GEP application and by that she was able to do a more accurate translation of the IT and Industry terminology she came across translating for SMART. Apart from this, she had a great overview of the overall project – meaning she knew one part of the translation affects the other – in terms of exact vocabulary she used. She also knew many small Danish Langue specific nuances that made the overall translation very Danish like and will be appreciated by Danish native SMART by GEP application users.”
Previous slide
Next slide

# albánštinaangličtina #  arabštinaarménština #  ázerbájdžánština #  barmština #  běloruština #  bengálština #   bosenština #  bulharština #  čečenština #  černohorština #  chorvatština #  čínština #  dánština #  darijština #  esperanto #  estonština #  finština #  francouzština #  furlandština #  gruzínština  #  hebrejštinaindonéština #  islandština #  italština #  japonštinakatalánština #  korejština #  kurdština #  kyrgyzština #  latina #  litevštinalotyština #  maďarštinamakedonština #  moldavština #  mongolštinaněmčina #  nizozemština #  norština #  pandžábština #  perština #  polština #  portugalština #  rumunština #  ruština #  řečtina #  slovenština #  slovinština #  srbština #  španělština #  švédština #  tádžičtina #  thajština #  turečtina #  ukrajinština #  urdštinauzbečtina #  vietnamština #  vlámština #

Doporučení: Objednejte si termíny k soudnímu tlumočení nejméně 1 měsíc dopředu. Při nedostatku tlumočníků (obzvláště na specifické asijské, skandinávské aj. jazyky) nemůžeme garantovat na 100 % dostupnost tlumočníka – v případě urgentní poptávky po soudním tlumočení. V objednávkách méně než 1 měsíc před konáním soudního tlumočení se cenová sazba může navyšovat. K přípravě svatebních obřadů je zapotřebí, abyste nám předem zaslali Váš proslov a zprostředkovali kontakt na matriku.

Jak se stát soudním tlumočníkem a/nebo soudním překladatelem?

Přečtete si návod a doporučení, jak se stát soudním tlumočníkem.

Tlumočení je převod sdělení z jednoho jazyka do druhého při projevu nebo při rozhovoru. Tlumočník rovněž často tlumočí nejen mezi jazyky, ale i kulturami a může klientům pomáhat v orientaci v cizím prostředí.  Rozdělujeme dva základní druhy tlumočení: simultánní a konsekutivní. Tlumočení →

soudni preklady 1

Kdo se stane soudním tlumočníkem

O tom, co je soudní tlumočení a kdy ho využít, píšeme v příslušné sekci našeho...

Práce tlumočníka – předpoklady a charakteristika

Pro dobrou práci tlumočníka by mu měly být vytvořeny dobré podmínky: měl by včas obdržet dostatečné podklady k práci (zejména jde-li o věci odborné), měl by být včas seznámen s důležitými okolnostmi jednání, v ideálním případě by měl mít možnost se seznámit i s prostředím.

Práce tlumočníka je náročná na pohotovost a rychlost, má však menší nároky na přesnost v porovnání s překladatelem. Tlumočník dokonce nesmí být příliš puntičkářský, musí přetlumočit především jádro myšlenky s vědomím, že ji i trochu zjednodušil a že není jeho úkolem tlumočit individuální styl mluvčího (i když i tuto iluzi, dokonce iluzi běžného rozhovoru dokáže dobrý tlumočník vyvolat).

Kodex 768x489 1 1

Etický kodex tlumočníka a jeho význam

Hlavním záměrem metody přechodové četby je porozumění čtenému textu. Vysvětlení gramatiky se omezuje na...