Jazykovou korekturu doporučujeme především u překladů webových stránek, informačních brožur, katalogů, propagačních materiálů, manuálů či tiskových zpráv.

Korektura

Co je korektura a k čemu slouží

Korektura textu je oprava chyb gramatických, pravopisných, stylistických či odborných v překladech, vytvořených překladatelem. V poslední době se stává standardní procedurou zejména při překladu textů určených ke zveřejnění. Korekturu neprovádí překladatel, ale specializovaná osoba (korektor), která se na opravu chyb zaměřuje.

Druhy jazykových korektur

Z hlediska účelu a způsobu provádění rozlišujeme několik druhů korektur, které samozřejmě lze libovolně kombinovat:

 • Základní jazyková korektura rodilým mluvčím – je vhodná pro opravu gramatických a pravopisných chyb (včetně překlepů a interpunkce), které necvičenému oku pisatele často unikají
 • Stylistická korektura – zaměřuje se na odstranění stylistických chyb a neobratností a na dosažení jazykové vytříbenosti a stylové čistoty
 • Odborná korektura – v přeloženém textu kontroluje odborné termíny a celkový účel
 • Technická korektura – odstraňuje chyby v řazení stránek a kapitol, úplnosti příloh nebo čitelnosti textů určených k publikaci (v širším pojetí též předtisková korektura)

CENA ZA KOREKTURU TEXTU, PŘEPIS TEXTU, OPRAVA PRAVOPISU

 • KOREKTURA - RODILÝM MLUVČÍM - EVROPSKÉ JAZYKY 200,-kč za NS

  Cena je za jednotku Normostrana

 • KOREKTURA - RODILÝM MLUVČÍM - ASIJSKÉ JAZYKY 350,-kč za NS

  Cena je za jednotku Normostrana

 • OPRAVA ČESKÉHO PRAVOPISU - PEDAGOGEM 200,-kč za NS

  Cena je za jednotku Normostrana

 • PŘEPIS TEXTU 100,-kč za NS

  Cena je za jednotku Normostrana

 • NAMLUVENÍ SLOVA - RODILÝ MLUVČÍ dle poptávky