Slovensko e1630932422943

Slovenština

Překlad do slovenského jazyka

Základem práce našich profesionálních překladatelů jsou výtečné znalosti, zkušenosti, oborová specializace a rychlost. Přizpůsobujeme se požadavkům klientů a vždy se jim snažíme vyjít vstříc. Jsme k dispozici i mimo pracovní dobu včetně víkendů. Základem naší práce je profesionalita, vstřícnost a vysoká odbornost:

 • Rychlost – možnost expresních překladů, překladů přes noc či víkend
 • Profesionalita – kvalitní překlady standardní, odborné i korektury
 • Flexibilita – práce s mnoha datovými formáty
 • Příznivé ceny – včetně slev při větších objemech a trvalé spolupráci
 • Speciální služby – např. grafické zpracování materiálů

Jaké typy překladů umíme​

Kvalitní překlad slovenského jazyka pro Vás připravíme přesně na míru. Zajišťujeme mnohostranné služby překladů:

 • Standardní překlady smlouvy, obchodní dopisy ekonomické a právní dokumenty
 • Odborné překlady chemie, věda, technologie, atd., je třeba speciální terminologii, praxe v oboru
 • Soudně ověřené překlady
 • Expresní překlady v nočních hodinách nebo o víkendech
 • Korektury rodilým mluvčím, s důrazem na gramatickou a stylistickou správnost textu
adelka
 • Slovenština - čeština 200,-kč za NS

  Cena je za jednotku Normostrana

 • Slovenština - angličtina 320,-kč za NS

  Cena je za jednotku Normostrana

 • Slovenština - jiné jazyky dle poptávky

  Cena je za jednotku Normostrana

Normostrana: Normalizovaný rozsah je stanovený legislativou, daný vyhláškou č.507/2020 § 3 odst. 2, standardizovaná strana textu o délce 1800 znaků včetně mezer.

Ukázka překladu

Překlad vypracování v jednom pracovním dni, volejte:           602 276 400       602 276 100

Vyhotovení překladů slovenština

Na rychlosti záleží, proto od nás získáte:

 • soudní překlad ve slovenštině EXPRES do 2 hodin po objednávce s příplatkem 100 %
 • soudní překlad ve slovenštině o rozsahu do 1 NS do 1 pracovního dne
 • soudní překlad ve  slovenštině o rozsahu nad 1 NS dle domluvy během 1 až 3 pracovních dnů

Objednejte si výhodný balíček služeb:

 • překlad se soudním ověřením z/do slovenského jazyka,
 • reprezentativní vzhled dokumentu,
 • černobílý (barevný) tisk,
 • odborná konzultace,
 • soudní doložka s číslem archivace na zadní straně překladu (ke snadnému dohledání ve státních spisech v případě ztráty).

Jak se k nám dostanete

Budeme se na Váš těšit, v pracovní dny a hodiny – s požadavkem na tvorbu kvalitního překladu ve slovenském jazyce nás kontaktujte kdykoliv.

Jsme Vám osobně k dispozici v naší kanceláři:

JSV Překlady a tlumočení
Chronos Business Centre, 4.patro

Václavské náměstí 808/66
Praha 1, 110 00
Česká republika

Klasicke preklady 1
Řekneme to za Vás – Povieme to za Vas...
Slovensko 01
Slovensko 02
Slovensko 03

Slovenština

 (slovenčina – slovenský jazyk) je západoslovanský jazyk, nejbližší češtině z důvodu historické příbuznosti i vzájemného ovlivňování zejména v dobách společného Československa, ve kterém existoval pasivní bilingvismus a v jeho počátcích se dokonce mluvilo o dvou podobách jednoho československého jazyka. Největší rozdíly mezi slovenštinou a češtinou jsou ve slovní zásobě.

Slovenština má jednodušší (pravidelnější) pravopis i gramatiku než čeština; například se nerozlišují rody u tvarů sloves minulého času množného čísla (ženy, muži, dievčatá boli) a přechodníků.

Slovenština

je státním jazykem na Slovensku a jedním z úředních jazyků Evropské unie. Státním jazykem Slovenska je podle ústavy. Od roku 1995 platí na Slovensku zákon o státním jazyce, který staví slovenštinu nad ostatní jazyky, jimiž se v zemi hovoří, aniž by tím byla dotčena práva národnostních menšin. Zákon chrání slovenský jazyk a zajišťuje občanům právo domluvit se tímto jazykem a osvojit si jej slovem i písmem. Upravuje používání slovenštiny v úředním styku, ve školství, ve sdělovacích prostředcích a tisku, při poskytování informací spotřebitelům a v dalších oblastech života. Řeší rovněž závaznost kodifikované podoby spisovné slovenštiny. Podle tohoto zákona musejí být dvojjazyčné nápisy na prvním místě ve slovenském jazyce. Nápis v cizím jazyce nesmí být větším písmem než nápis ve slovenštině.

Zajímavosti slovenštiny

JSV Translation and interpreting
 • Podobně znějící názvy Slovensko a Slovinsko mnohokrát vedlo ke zmatkům a chybám. Pracovníci ambasád obou zemí se nyní jednou měsíčně setkávají a předávají si špatně adresovanou poštu.
 • Slovenský výraz pro šunku s vejci je hemendex, z anglického „ham and eggs“.