Soudní tlumočení němčina

Tlumočení během úředního jednání či na svatbách cizinců není jen tak a podléhá přísným pravidlům.

 

Soudně ověřený tlumočník má k vykonávání své funkce oprávnění a kulaté razítko.

 • SOUDNÍ TLUMOČENÍ NĚMČINA 2.000,-kč

  Sazba na 60 minut (Účtováno sazbou na min.2 hodiny)

 • SOUDNÍ TLUMOČENÍ NĚMČINA 1.500,-kč

  Každá započatá hodina

Soudní tlumočení a jeho využití

Komu pomůžeme se soudním tlumočením

Soudního tlumočení se využívá všude tam, kde je zapotřebí styk se státními a jinými úřady či institucemi. Funkce tlumočníka má v takové chvíli oficiální charakter. Činnost soudních tlumočníků upravuje vyhláška o znalcích a tlumočnicích (zákon č. 354/2019 o soudních tlumočnících a soudních překladatelích). K provozování této profese je třeba vysokoškolské vzdělání a jmenování krajským soudem v místě tlumočníkova bydliště.

Kde všude se uplatňují naši soudní tlumočníci:

 • úřední jednání s účastí cizích státních příslušníků,
 • jednání na odborech azylové a migrační politiky MV ČR,
 • při soudních jednáních,
 • během sňatku s příslušníkem jiného státu, při zařizování svatby a vyřizování dokumentů na matrice,
 • při jednáních u notáře nebo advokáta (např. na valné hromadě společnosti, při zakládání nové společnosti, při podepisování kupních smluv nemovitosti, při sepisování dlužního úpisu),
 • v rámci nostrifikačních zkoušek na středních a vysokých školách,
 • u testů pro získání řidičského průkazu atd.

Poskytujeme soudní tlumočení pro všechny skupiny zákazníků. Služby soudního tlumočníka nabízíme:

 • jednotlivcům (svatby a majetková vyrovnání, řidičské zkoušky, zajištění osobních dokladů a formalit),
 • firmám (založení společností včetně offshore, notářské zápisy),
 • úřadům (policejní výslechy, zadržení a vazba, inspekční kontroly).
JSV volejte 1 1

Soudní, úřední překlad

musí být vyhotoven soudním překladatelem, který je zapsaný v seznamu znalců ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Česká republika a její právní předpisy nestanovují, že úřední překlad je veřejnou listinou.

Jak se stát soudním tlumočníkem a/nebo soudním překladatelem?

Přečtete si návod a doporučení, jak se stát soudním tlumočníkem.

Tlumočení je převod sdělení z jednoho jazyka do druhého při projevu nebo při rozhovoru. Tlumočník rovněž často tlumočí nejen mezi jazyky, ale i kulturami a může klientům pomáhat v orientaci v cizím prostředí.  Rozdělujeme dva základní druhy tlumočení: simultánní a konsekutivní. Tlumočení →

soudni preklady 1 1 1

Kdo se stane soudním tlumočníkem

O tom, co je soudní tlumočení a kdy ho využít, píšeme v příslušné sekci našeho...