FAQ - Apostila
Soudní tlumočení

 

Tlumočení během úředního jednání či na svatbách cizinců není jen tak a podléhá přísným pravidlům.

 

Soudně ověřený tlumočník má k vykonávání své funkce oprávnění a kulaté razítko.

Soudní tlumočení a jeho využití
Soudního tlumočení se využívá všude tam, kde je zapotřebí styk se státními a jinými úřady či institucemi. Funkce tlumočníka má v takové chvíli oficiální charakter. Činnost soudních tlumočníků upravuje vyhláška o znalcích a tlumočnicích. K provozování této profese je třeba vysokoškolské vzdělání a jmenování krajským soudem v místě tlumočníkova bydliště. Kde všude se uplatňují naši soudní tlumočníci:
  • úřední jednání s účastí cizích státních příslušníků,
  • jednání na odborech azylové a migrační politiky MV ČR,
  • při soudních jednáních,
  • během sňatku s příslušníkem jiného státu, při zařizování svatby a vyřizování dokumentů na matrice,
  • při jednáních u notáře nebo advokáta (např. na valné hromadě společnosti, při zakládání nové společnosti, při podepisování kupních smluv nemovitosti, při sepisování dlužního úpisu),
  • v rámci nostrifikačních zkoušek na středních a vysokých školách,
  • u testů pro získání řidičského průkazu atd.
Recepce malá
JSV volejte
Komu pomůžeme se soudním tlumočením
Poskytujeme soudní tlumočení pro všechny skupiny zákazníků. Služby soudního tlumočníka nabízíme:
  • jednotlivcům  (svatby a majetková vyrovnání, řidičské zkoušky, zajištění osobních dokladů a formalit),
  • firmám (založení společností včetně offshore, notářské zápisy),
  • úřadům  (policejní výslechy, zadržení a vazba, inspekční kontroly).

# soudní tlumočení albánština # soudní tlumočení angličtina # soudní tlumočení arabština # soudní tlumočení arménština # soudní tlumočení ázerbájdžánština # soudní tlumočení barmština # soudní tlumočení běloruština # soudní tlumočení bengálština # soudní tlumočení bosenština # soudní tlumočení bulharština # soudní tlumočení čečenština # soudní tlumočení černohorština # soudní tlumočení chorvatština # soudní tlumočení čínština # soudní tlumočení dánština # soudní tlumočení darijština # soudní tlumočení esperanto # soudní tlumočení estonština # soudní tlumočení finština # soudní tlumočení francouzština # soudní tlumočení furlandština # soudní tlumočení gruzínština  # soudní tlumočení hebrejština # soudní tlumočení indonéština # soudní tlumočení islandština # soudní tlumočení italština # soudní tlumočení japonština # soudní tlumočení katalánština # soudní tlumočení korejština # soudní tlumočení kurdština # soudní tlumočení kyrgyzština # soudní tlumočení latina # soudní tlumočení litevština # soudní tlumočení lotyština # soudní tlumočení maďarština # soudní tlumočení makedonština # soudní tlumočení moldavština # soudní tlumočení mongolština # soudní tlumočení němčina # soudní tlumočení nizozemština # soudní tlumočení norština # soudní tlumočení pandžábština # soudní tlumočení perština # soudní tlumočení polština # soudní tlumočení portugalština # soudní tlumočení rumunština # soudní tlumočení ruština # soudní tlumočení řečtina # soudní tlumočení slovenština # soudní tlumočení slovinština # soudní tlumočení srbština # soudní tlumočení španělština # soudní tlumočení švédština # soudní tlumočení tádžičtina # soudní tlumočení thajština # soudní tlumočení turečtina # soudní tlumočení ukrajinština # soudní tlumočení urdština # soudní tlumočení uzbečtina # soudní tlumočení vietnamština # soudní tlumočení vlámština

Doporučení: Objednejte si termíny k soudnímu tlumočení nejméně 1 měsíc dopředu. Při nedostatku tlumočníků (obzvláště na specifické asijské, skandinávské aj. jazyky) nemůžeme garantovat na 100 % dostupnost tlumočníka – v případě urgentní poptávky po soudním tlumočení. V objednávkách méně než 1 měsíc před konáním soudního tlumočení se cenová sazba může navyšovat. K přípravě svatebních obřadů je zapotřebí, abyste nám předem zaslali Váš proslov a zprostředkovali kontakt na matriku.

JSV Překlady
Email
Print
WhatsApp
Facebook