APPOSTILA je vyžadována státy, které jsou signatáři Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin neboli tzv. Úmluvy o apostile neboli Haagské úmluvy z roku 1961.

Apostil - logo

ÚKON PROVÁDÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Apostila se ve většině případů vystavuje v úředním jazyce státu, ve kterém byly listiny vystaveny, někdy bývá i dvoujazyčná (druhým jazykem je nejčastěji angličtina). Pro předložení v zemi určení bývá proto nezbytný soudně ověřený překlad.

Apostila
Apostilní doložka

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ

  • matriční doklady
  • obchodní listiny/ smlouvy
  • zdravotní doklady
  • listiny ekonomického a finančního rázu
  • patenty aj.obchodní smlouvy a ujednání

Úřední hodiny pro veřejnost:
pondělí        8:00 hod. – 12:00 hod.  13:30 – 17:00
úterý            8:00 hod. – 12:00 hod.
středa          8:00 hod. – 12:00 hod.  13:30– 17:00
pátek           8:00 hod. – 12:.00 hod.

Poštovní adresa:
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Odbor konzulárních činností – pracovní skupina legalizace
Hradčanské nám. 5
110 00 Praha, Česká republika

Telefon: +420 224 18 2188, +420 224 18 2153, fax: +420 224 18 2527
e-mail: legalizace@mzv.cz

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI

  • listiny vydané justičními a notářskými orgány

1. Rodný list, Oddací list, Úmrtní list

Musí být ověřený krajským úřadem, který ho vydal.

Pokud je vydaný Praha, Středočeský kraj, ověřuje: Zborovská 81/11, Praha 5

Rodný list – Pokud se jedná o narození českého občana v zahraničí, musíte se pak obrátit na zvláštní matriku na Úřadu městské části Brno – střed.

2.Výpis z Trestního rejstříku

Trestní rejstřík vyhotovený originál pouze u Vrchní soudu v Praze.

Soudní 988/1, Praha 4 Nusle

K Výpisu z Trestního rejstříku třetích osob, je zapotřebí Plna moc

3.Výpis z Obchodního rejstříku

Výpis vyhotovený originál pouze u rejstříkového soudu.