Co je dobré vědět o Apostile?

Veřejné listiny a jejich důkazní síla

apostilizace

Mgr.Jana Švihlová, LL.M. jednatel
Mgr.Jana Švihlová, LL.M. jednatel

Konzultace, rady, doporučení, zeptejte se nás.
Volejte +420 296 348 348 GSM +420 602 276 400

Logotyp Apostila 1
Danovy domici
Danovy domicil

    Daňový domicil

určuje příslušnost daňového poplatníka k zemi, kde má odvádět daně. V tom státě, kde má poplatník svoji daňovou povinnost, je tedy daňovým rezidentem. Toto rozdělení může však být značně komplikované v případě, kdy se zdržujete či pracujete v různých zemích a vznikají tak pochybnosti, ve které zemi byste měli svoji daňovou povinnost splnit.

Nicméně již dnes existují dva okruhy nadnárodních opatření, které je nutno při správě daní z příjmů v České republice respektovat: Dvoustranné mezinárodní daňové smlouvy o zamezení dvojího zdanění:

  • stát zdroje se vzdá práva na zdanění příjmu, který z něj plyne rezidentovi druhého státu, nebo
  • zdanění již ve státě zdroje sice proběhne, je ale jistým způsobem limitováno a zejména ve druhém státu, tedy ve státu rezidence dotyčného poplatníka, se zamezí dvojímu zdanění metodou zápočtu nebo vynětí. Více informací zde.

Žádost o vystavení daňového domicilu. 

Základní informace vztahujících se k uznávání veřejných listin, praktické postupy při ověřování listin souvisejících s oblastí daní. Zde

apostila vypis obchodni rejstrik 1 1Apostila na výpis obchodního rejstříku
Apostila zahranici 1 1Apostila dokumentů ze států sousedících s ČR
Apostila z Azerbajdzanu 1 1


Apostila na dokument z Ázerbájdžánu

Společnost prohlašuje, že je pro činnost, která je předmětem této služby, dostatečně odborně kvalifikován, a že disponuje platným oprávněním k podnikatelské činnosti – živnostenským oprávněním pro předmět podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, a to v oborech „Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií“.

Společnost nenese žádnou právní odpovědnost za nemožnost zajistit apostilizaci veřejné listiny nebo prodlení s jejím vyhotovením v případě neposkytnutí součinnosti ze strany zastupitelských úřadů jednotlivých zemí, ať už z důvodu vyšší moci, z důvodu opatření proti šíření nemoci Covid-19 nebo z důvodu nepřijetí listiny k superlegalizaci zastupitelským úřadem dané země nebo i jiných případů neposkytnutí součinnosti nezaviněných společnosti. V těchto případech bude termín dokončení přiměřeně posunut o dobu trvání prodlení těchto zastupitelských úřadů.

Apostila gif