Co je dobré vědět o Apostile?

Veřejné listiny a jejich důkazní síla

apostilizace

Mgr.Jana Švihlová, LL.M. jednatel
Mgr.Jana Švihlová, LL.M. jednatel

Konzultace, rady, doporučení, zeptejte se nás.
Volejte +420 296 348 348 GSM +420 602 276 400

Logotyp Apostila 1
Registr obyvatel

Každý cestovatel ke své cestě do zahraničí potřebuje cestovní doklad. Cestovním dokladem je pro občana České republiky cestovní pas nebo občanský průkaz. Jejich použití se liší podle destinace, kam míříte.

Pro cestování do tzv. třetích zemí, tedy těch, které nejsou členy EU nebo tzv. Schengenského prostoru, je nutné vždy použít cestovní pas. Pro Vaše cestování po státech Evropské unie (Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko) je dostačující platný občanský průkaz. Občané České republiky mohou občanský průkaz dále užít i k překročení hranice s Islandem, Lichtenštejnskem, Norskem, Švýcarskem, ale také s  Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Černou Horou, Gruzií, Republikou Severní Makedonie, Srbskou republikou;  občanské průkazy ve formátu ID1 a ID2 lze použít také pro překročení vnější hranice s Moldavskou republikou.”

    Souhlas s vycestováním je cestovním dokumentem

který dokazuje, že rodiče souhlasí s cestou svého dítěte do zahraničí. Je nutné říct, že v řadě případů není dokument při cestách vůbec potřeba, například český právní řád takový dokument pro cestování dětí s příbuznými a s třetími osobami nevyžaduje.

Zkušenosti ukazují, že v mnohých případech dochází k neoprávněnému přemístění nebo nevrácení (zadržování) dětí v důsledku nedostatečné informovanosti tzv. rodiče-únosce. Rodiče obecně neznají podmínky, za jakých se mohou se svými dětmi pohybovat přes hranice, či příslušné kroky, které mají podniknout, aby mohli se svými dětmi cestovat do zahraničí v souladu se zákonem. viz.veškeré info zde.

apostila vypis obchodni rejstrik 1 1Apostila na výpis obchodního rejstříku
Apostila zahranici 1 1Apostila dokumentů ze států sousedících s ČR
Apostila z Azerbajdzanu 1 1


Apostila na dokument z Ázerbájdžánu

Společnost prohlašuje, že je pro činnost, která je předmětem této služby, dostatečně odborně kvalifikován, a že disponuje platným oprávněním k podnikatelské činnosti – živnostenským oprávněním pro předmět podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, a to v oborech „Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií“.

Společnost nenese žádnou právní odpovědnost za nemožnost zajistit apostilizaci veřejné listiny nebo prodlení s jejím vyhotovením v případě neposkytnutí součinnosti ze strany zastupitelských úřadů jednotlivých zemí, ať už z důvodu vyšší moci, z důvodu opatření proti šíření nemoci Covid-19 nebo z důvodu nepřijetí listiny k superlegalizaci zastupitelským úřadem dané země nebo i jiných případů neposkytnutí součinnosti nezaviněných společnosti. V těchto případech bude termín dokončení přiměřeně posunut o dobu trvání prodlení těchto zastupitelských úřadů.

Apostila gif