Co je dobré vědět o Apostile?

Veřejné listiny a jejich důkazní síla

apostilizace

Mgr.Jana Švihlová, LL.M. jednatel
Mgr.Jana Švihlová, LL.M. jednatel

Konzultace, rady, doporučení, zeptejte se nás.
Volejte +420 296 348 348 GSM +420 602 276 400

Apostila, vidimace, legalizace - legalizační proces a superlegalizace

Úřední překlady diplomů

Připravíme pro Vás rychle, kvalitně a profesionálně  soudní/úřední překlad diplomů, certifikátů, vysvědčení do jakéhokoliv světového jazyka, Jedná se o překlady se soudním ověřením, které jsou právně legislavně ČR i zahraničí.

Volejte! Non-stop

JSV volejte

Druhy diplomů

  • Středoškolské vzdělání – maturitní vysvědčení.

Maturitní vysvědčení – z originálu se vyhotoví notářsky ověřená kopie, a sváže se se soudním překladem.

  • Vysokoškolské vzdělání – diplomy

Lékařské diplomy jsou vystaveny v latinském jazyce.  Diplomy pro zdravotní sestry a pracovníky ve zdravotnictví – vystavuje ministerstvo zdravotnictví verifikaci a před soudním překladem musí projít legalizací.

Diplomy vydané ještě za ČSFR (před rokem 1993) také procházejí legalizací.
  • Vyšší VŠ vzdělání – akreditace
  • Certifikáty a jiné vysvědčení

Nostrifikace

Nostrifikace je úřední uznání platnosti oprávnění získaného v zahraničí. Typicky se nostrifikace používá při rozhodnutí o platnosti zahraničního vysvědčení domácími úřady. Tím je dosažený stupeň zahraničního vzdělání (základního, středního, vyššího odborného nebo i vysokoškolského) uznán za rovnocenný s příslušným stupněm domácího vzdělání.

Kontakty - info

Informace Magistrátu hl. města Prahy, odbor školství – uznání mezinárodního diplomu a také kontaktní údaje.

Legalizace

V praxi: student pro složení svých zkoušek potřebuje soudního tlumočníka. Tlumočník musí být předem informován o předmětech a náročnosti skládaných zkoušek. Tlumočník se připraví na zkoušky po jazykové stránce, není rádcem, pouze přísedícím tlumočníkem.

Legalizace skolstvi
APOSTILA