Dokážeme přeložit lékařské zprávy a originály dokumentů vydaných přímo v nemocnici. Můžeme je také svázat s úředně ověřenou kopií.
Úřední překlad lékařské zprávy je poněkud náročnější, tak obvykle překlad trvá 3 až 5 pracovních dnů (dle počtu normostran).

Máte zájem o jazykový překlad lékařské zprávy do/z libovolného jazyka? Můžete nám poslat nascanované zprávy na e-mail a dáme Vám vědět termín vyhotovení a cenovou nabídku.

Překládáme pro ....