Založili jste si společnost, máte zakladatelské listiny zohledňující práva jednatelů a jiné obchodní záležitosti ve společnosti a potřebujete přeložit zakladatelskou listinu?

ZAKLADATELSKÉ LISTINY

Zakladatelska listinaZakladatelská listina je právní dokument mající formu notářského zápisu, kterým samostatná osoba zakládá obchodní společnost. Je-li zakladatelů více, pak se společnost zakládá společenskou smlouvou.

Zakladatelská listina obsahuje stejné podstatné části jako společenská smlouva. V praxi se využívá u kapitálových společností společnosti s ručením omezenýmakciové společnosti, u osobních společností a družstva je třeba více osob – u prvně zmíněné nejméně dvě osoby, u družstva alespoň tři. Náležitosti zakladatelské listiny jsou dány zejména zákonem o obchodních korporacích a částečně i občanským zákoníkem a případně dalšími právními předpisy.

Překládáme pro ....