Soudní tlumočení u notáře, notářské zápisy, notář.

Zajišťujeme soudní tlumočení v libovolných jazycích na svatebním obřadu po celém území České republiky.

Naši soudní tlumočníci jsou rodilými mluvčími, orientují se v právní a svatební terminologii a ke své činnosti byli oficiálně jmenováni krajským soudem (ministrem spravedlnosti).

Kdy je nutná přítomnost soudního tlumočníka u notáře?

Soudní tlumočník musí být jednání u notáře přítomen, pokud alespoň jeden účastník úředního úkonu není občan České republiky a nemluví nebo nerozumí česky, což brání právoplatnému průběhu jednání. Typicky k tomu dochází při:
 • podpisu smlouvy,
 • jednání o dědictví,
 • tvorbě předmanželských smluv a závětí,
 • zakládání nových obchodních společností s podíly cizích státních příslušníků.
Soudní tlumočník u notáře používá konsekutivní tlumočení (tlumočí v jednotlivých úsecích – řečník musí vždy po několika větách ponechat časový prostor k překladu tlumočníkem do cílového jazyka).
Soudní tlumočení u notáře

Náš tip: Potřebujete tlumočníka k jednání u notáře už zítra? Zavolejte nám, umíme ho zajistit i do 24 hodin!

Kdo to je soudní tlumočník a jak vám pomůže u notáře

Soudního tlumočníka nemůže vykonávat kdokoliv. Jednání a tlumočení u notáře je oficiální úřední akt, který jsou oprávněny provádět pouze osoby jmenované státem (bez ohledu na místo fungování notáře). Z tohoto důvodu i tlumočník u notáře musí být dle zákona č. 36/1967 Sb. o soudních znalcích a tlumočnících jmenován ministrem spravedlnosti či soudem – a jeho funkce se proto nazývá soudní tlumočník.

Při soudním tlumočení hraje zásadní roli přesnost tlumočeného projevu a odborná terminologie. Jde o to, aby účastníkovi jednání u notáře byl celý projev přetlumočen správně, doslovně, nebyl uveden v omyl a úřední listiny podepsal na základě pro něj srozumitelných informací.

Z toho vychází i primární pravidla soudního tlumočení u notáře (a je to i rozdíl ve srovnání s konsekutivním a simultánním tlumočením). Základní předpoklad pro tlumočníka představuje nezávislost, nestrannost a absolutní mlčenlivost o informacích, získaných během jednání. Samozřejmě, že tlumočený projev se nesmí lišit od původního projevu – tlumočník nesmí měnit a upravovat žádnou jeho pasáž

A konečně tlumočník má povinnost se v průběhu tlumočení průběžně tázat osoby, které tlumočí, zda všemu dostatečně rozumí a případně upřesňovat její dotazy a nejasnosti. Tlumočník nakonec potvrzuje tlumočnický úkon svým podpisem a otiskem tlumočnické pečeti – dokladem toho, že obsah jednání účastníkovi, který jednací jazyk neovládá, správně a doslovně přetlumočil.

Se soudním tlumočením máme bohaté zkušenosti, tlumočili jsme na řadě jednání a zařídíme pro vás vše potřebné. Běžně jednáme na úřadech, známe všechny administrativní náležitosti, jsme připraveni řešit nenadálé komplikace či problémy. A především, zvládáme všechny běžně používané, mezinárodní jazyky (angličtinaněmčinaitalštinaruštinaukrajinština atd.), ale poradíme si i s méně užívanými jazyky (arabštinabulharštinavietnamština apod.). Ušetřete čas i finance a starosti nechte na nás!

Co pro vaše jednání u notáře zajistíme

Soudní tlumočení u notáře
 • Tlumočení všech druhů notářských úkonů
 • Tlumočení u notáře během celého jednání
 • Tlumočení v libovolném jazyku
 • Texty pro přípravu tlumočníka
 • Soudní překlad notářského zápisu
 • Soudní překlad dalších dokumentů
 • Tlumočnickou techniku (samostatně nebo společně s kompletním tlumočnickým servisem)

Kvalita soudního tlumočení

u notáře stoupá nejen se schopnostmi a jazykovým vybavením tlumočníka, ale též v souvislosti s jeho přípravou na samotné jednání. Čím lépe se seznámí s tématem tlumočení, tím kvalitnější bude jeho práce. V ideálním případě je tedy vhodné poskytnout tlumočníkovi maximum informací a podkladů o nadcházejícím jednání u notáře. 

Jeho výkon bude kvalitnější, plynulejší a časově méně náročný. Všechny dodané informace a podklady využijeme výlučně pro účely konkrétního tlumočení a k dispozici je bude mít jedině tlumočník.

Náš tip: Potřebujete tlumočníka k jednání u notáře už zítra? Zavolejte nám, umíme ho zajistit i do 24 hodin!

Naše ceny vždy připravujeme na míru konkrétního úkonu a snažíme se, aby byly přístupné všem. Přesvědčte se sami a kontaktujte nás. Na základě vaší poptávky obratem odpovíme (jakmile to bude možné, v pracovní dny během 10 až 15 minut) a zašleme cenovou nabídku.