FAQ - Apostila
SUPERLEGALIZACE

Ani tak tajemného a složitého názvu, jako je superlegalizace, se s námi nemusíte bát. Pomůžeme Vám s její veškerou agendou. Ušetříme Vás zdlouhavého jednání s úřady. Zaručíme formální správnost a přesnost. Zkrátka zařídíme pro Vás všechno potřebné!

Co je dobré vědět o Superlegalizaci?

Jana Švihlová, jednatel
Jana Švihlová, jednatel

Konzultace, rady, doporučení, zeptejte se nás:
Volejte: 602 276 400

Apostila, legalizační proces a superlegalizace

Superlegalizací

rozumíme ověření veřejné listiny (či listiny už jednou úředně ověřené apostilou) správním orgánem pro možnost jejího použití v zahraničí. Označuje se také jako vyšší ověření listin .

V praxi to vypadá tak, že v rámci procesu superlegalizace dokument postupně ověřují:

  • Ústřední orgán státní správy nadřízený orgánu, který listinu vydal.
  • Příslušný nadřízený orgán státní správy Ministerstva zahraničních věcí ČR.
  • Diplomatický či konzulární úřad státu, v němž bude použit.
Superlegalizace proces

Potřebujete zajistit superlegalizaci listin?

Superlegalizační proces v zemích: Alžír, Afghánistán, Angola, Bahrajn, Bangladéš, Benin, Bolívie, Brazílie, Burkina Faso, Barma, Burundi, Čad, Chile, Čína, Dánsko, Egypt, Eritrea, Etiopie, Filipíny,Ghana, Guatemala, Guinea, Haiti, Indonésie, Irák, Írán, Jamajka, Jemen, Jordánsko, Katar, Kambodža, Kamerun, Kanada, Keňa, Kongo, Kostarika, Kuba, Kuvajt, Kyrgyzstán, Laos, Libanon, Libye, Makedonie, Madagaskar, Malajsie, Mali, Mauretánie, Maroko, Myanmar, Nepál, Nikaragua, Niger, Omán, Pákistán, Palestina, Paraguay, Peru, Pobřeží slonoviny, Rwanda, Saúdská Arábie, Senegal, Sierra Leone, Singapur, Slovensko, Spojené arabské emiráty, Srí Lanka, Súdán, Sýrie, Tchaj-wan, Tádžikistán, Tanzanie, Thajsko, Tunisko, Turecko, Turkmenistán, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Vietnam, Zambie, Zimbabwe.

 

Superlegalizace neboli vyšší ověření listin je úkon správního orgánu, kterým se ověřuje veřejná listina nebo listina již jednou úředně ověřená je. Pro státy, v nichž neplatí ani Úmluva o Apostile, ani nebylo sjednáno osvobození od ověřování ve dvoustranné mezinárodní smlouvě o právní pomoci, se používá proces superlegalizace. Jedná se o nejvyšší ověření listiny, které je již opatřeno apostilou od Ministerstva zahraničních věcí České republiky, a následně diplomatickým nebo konzulárním úřadem státu, na jehož území má být listina použita. Superlegalizace a její vyšší legalizační proces vyřízení se řídí pravidly mezinárodního práva. Speciálním zákonem v mezinárodním právu soukromém je členěn v zákoně č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém procesním.

Tento zákon je novelizován ustanovením zákona č. 91/2012 Sb., a superlegalizační proces zařazen v souladu s ustanovením § 109 a dále § 52 a § 62. „Nová úprava v tomto ohledu nepředstavuje zásadní změnu. Shodně s dosavadní úpravou má podle § 12 odst. 1 ZMPS cizí veřejná listina důkazní moc veřejné listiny také v České republice, jestliže je opatřena předepsaným ověřením. Posledním úkon má být opět ověření veřejné listiny zastupitelským úřadem České republiky ve státě původu, tedy superlegalizace – institut založený na mezinárodní zvyklosti