PŘEKLADY

 

Naše společnost JSV International Assistant Service s.r.o. poskytuje veškerý překladatelský a tlumočnický servis, celosvětově.

 

Samozřejmostí je pro nás spolehlivost, špičková profesionalita, rychlé dodací lhůty a rozumné ceny.

 

Překlady jazyků zpracováváme dle mezinárodní normy ISO 9001:2009.

Absolvovali jste v České republice studia na Vysoké škole a potřebujete Váš diplom k celosvětovému uznání (pro další navazující studium, zaměstnání, rodinné vztahy). Diplom a dodatek k diplomu (supplement, appendix) je nejprve potřeba legalizovat- tzv.vyšší ověření listiny – Apostila.

APOSTILU  Vám rádi zařídíme sami, vyřízení na ministerstvu školství a ministerstvu zahraničních věcí.

Na každou listinu je potřeba kolek v hodnotě 100,-Kč. Kolky si doneste s sebou! (k dostání na České poště).

Stejným způsobem musí postupovat cizinec, který chce studovat v České republice.

 

Legalizace skolstvi 1
Superlegalizace diplomu
Nostrifikace diplomu
translatologie 1


Translatologie je věda o překladech

Diplomy se musí legalizovat a dalším krokem je superlegalizace. Superlegalizační razítko Vám vystaví dané velvyslanectví země, pro kterou bude cíleně určen. Soupis velvyslanectví zemí působící v České republice najdete zde.

Druhy diplomů, a jejich překlad

  • Lékařské diplomy jsou vystaveny v latinském jazyce, soudní překlady přímo do češtiny – angličtinyněmčinyfrancouzštiny.
  • Diplomy pro zdravotní sestry a pracovníky ve zdravotnictví – vystavuje ministerstvo zdravotnictví a před soudním překladem musí projít legalizací.
  • Diplomy vydané ještě za ČSFR (před rokem 1993) také procházejí legalizací a pak překladem – Ministerstvo školství.
  • Vysokoškolské diplomy obsahují dodatek, tzn. známky a hodnocení, který se však nepřekládá, jelikož již je v české a anglické verzi, ale musí projít legalizací.
Stručný popis služby

A) Překlad diplomu zahrnuje pořízení notářsky ověřené kopie, můžete si ji předem zařídit sami, nebo to vyřídíme za Vás.

Neověřujte listiny na České poště (Czech POINT), neboť zahraničí úřady, ministerstva ani ambasády takto ověřené dokumenty nepřijímají!

Neobávejte se notářů, jejich poplatek se zcela shoduje s Czech POINTem (36,-Kč za ověřenou stranu listiny). Navíc se Vám u nich dostanete mnohem vlídnějšího jednání a bez jakéhokoliv čekání (dle aktuální situace).

B) U soudního překladu musí být dokument neodlučitelně svázaný s překladem a opatřený doložkou, podpisem a pečetí překladatele. Nejčastěji se překlad váže šňůrkou s trikolórou, stačí však jen prošití sešívačkou.

C) Abychom mohli začít překládat, potřebujeme od Vás originál diplomu. Můžete nám ho dodat osobně do kanceláře JSV na Václavském náměstí, nebo ho poslat doporučeně poštou. Originál diplomu Vám samozřejmě vrátíme. Příslušným diplomem se dokládá vždy pouze nejvýše dosažené vzdělání, neboť v sobě automaticky zahrnuje nižší edukační stupně.

Nostrifikace

Nostrifikace je úřední uznání platnosti oprávnění získaného v zahraničí. Typicky se nostrifikace používá při rozhodnutí o platnosti zahraničního vysvědčení domácími úřady. Tím je dosažený stupeň zahraničního vzdělání (základního, středního, vyššího odborného nebo i vysokoškolského) uznán za rovnocenný s příslušným stupněm domácího vzdělání.

V praxi: student potřebuje pro složení svých zkoušek soudního tlumočníka. Potřebujeme předem výpis předmětů, ze kterých se zkouška bude konat a v jaké délce. Tlumočník se připraví na zkoušky, ale není rádcem, pouze přísedícím tlumočníkem.

Informace Magistrátu hl.města Prahy, odbor školství – uznání mezinárodního diplomu a také kontaktní údaje.

Žádost k Uznání zahraničního vzdělání.

Termín realizace překladu diplomů

Termín vyhotovení překladu diplomu záleží na jeho náročnosti. V případě překladu evropského jazyku a rozsahu diplomu 1 až 2 strany od nás budete mít překlad do dalšího pracovního dne (tedy do 24 hodin). Pokud se nejedná o překlad evropského jazyku či je rozsah větší než 2 strany, připravíme překlad cca za 2 až 3 pracovní dny.

Cena překladu diplomů

Cenu překladu diplomu nelze vzhledem k řadě vstupních údajů určit obecně. Již vyhotovené dokumenty například můžeme zaslat poštou, do zahraničí prostřednictvím DHL – a poštovné v plné míře hradí zákazník. Před provedením překladu Vám proto zašleme předběžnou kalkulaci, po jejímž odsouhlasení překlad realizujeme.

apostila vypis obchodni rejstrik 1 1Apostila na výpis obchodního rejstříku
Apostila zahranici 1 1Apostila dokumentů ze států sousedících s ČR
Apostila z Azerbajdzanu 1 1


Apostila na dokument z Ázerbájdžánu

Překládáme pro ....