Co je dobré vědět o Superlegalizaci?

Jana Švihlová, jednatel
Jana Švihlová, jednatel

Konzultace, rady, doporučení, zeptejte se nás:
Volejte: 602 276 400

Potřebujete zajistit superlegalizaci listin?

►  Matriční dokumenty (rodný list, oddací list; úmrtní list, způsobilost k uzavření manželství, registrované partnerství) více zde

►  Veřejné rejstříky (výpis z obchodního rejstříku, výpis z trestního rejstříku, aj.) vice zde

►  Jurisdikce soudů (rozvodové rozsudky, dědictví, závěť) zde

►  Obchodní listiny (notářské zápisy, společenské a zakladatelské listiny); více zde

►  Certifikáty o praxi, zaměstnání (potvrzení o vykonané praxi, výkonné službě) více v odkaze zde

►  Registr obyvatel (výpis údajů o obyvatelstvu, evidence obyvatel registr narození a úmrtí)

►  Diplomy a dodatky k diplomu (maturita, vysvědčení, diplomy); více zde

►  Prohlášení o náboženské víře, zdravotní výkazy (křestní list, církevní sňatky)

►  Plnou moc (čestné prohlášení, formuláře a certifikáty, prohlášení o vycestování ze země); více zde

►  Finanční zprávy; Daňový domicil, daňové přiznání); více zde

Neváhejte a kontaktujte nás

Filipiny maps

Superlegalizací rozumíme ověření veřejné listiny (či listiny už jednou úředně ověřené apostilou) správním orgánem pro možnost jejího použití v zahraničí. Označuje se také jako nejvyšší ověření listin.

V praxi to vypadá tak, že v rámci superlegalizace dokument postupně ověřují:

  • Ústřední orgán státní správy nadřízený orgánu, který listinu vydal.
  • Příslušný nadřízený orgán státní správy Ministerstva zahraničních věcí ČR.
  • Diplomatický či konzulární úřad státu, v němž bude použit.
APOSTILA