Apostila Tanzanie, veřejné listiny, legalizace a ověřování listin ze zahraničí.

Apostily, legalizace dokumentů je využíván k úřednímu použití listin v/do zahraničí.

                         Legalizace nebo ověřování veřejných listin

(Apostila a superlegalizace) pro právní užití v České republice. Legalizační proces je náročnější procedura s časovým rámcem 20 až 35 pracovních dnů.

JSV volejte 1 1

               Cizí listiny, které mají být použity v České republice

ověřují orgány příslušného státu a zastupitelský úřad České republiky v příslušném státě. V určitých případech může být cizí listina ověřena též Ministerstvem zahraničních věcí České republiky. Veřejné listiny, které byly vydané na území jiného státu a považují se za právoplatné v daném místě, mohou se považovat za veřejné listiny také na území České republiky, jestliže jsou opatřeny předepsanými ověřeními. Tato povinnost vyplývá z § 12 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů.

Tato aplikace práva v zahraničí nastupuje zcela stejnou proceduru jako v České republice.  Poměrně zjednodušeně řečeno, apostilu – legalizaci listiny vyřizuje ministerstvo zahraničí dané země.

Je potřeba odlišovat listinu a orgán státní moci, který ji vydal. Pokud oboustranně země mají sepsanou bilaterální dohodu podle Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin ze dne 5. října 1961 (provádí konečné ověření listiny formou tzv. apostily příslušný orgán tohoto státu). Pokud země nejsou členy Haagské úmluvy, musí se listina superlegalizovat. Superlegalizace prochází zastupitelským úřadem České republiky v dané zemi.

JSV volejte
Apostille Tanzania 1

Kontaktujte České velvyslanectví v Nairobi.

Tende Drive 745, Lavington, Nairobi, Kenya P.O.Box 25639, 00603 Lavington, Nairobi, Kenya Telefon 00254 774 420 460

E-mail: nairobi@embassy.mzv.cz

                      Superlegalizace neboli vyšší ověření listin

 je úkon správního orgánu, kterým se ověřuje veřejná listina nebo listina již jednou úředně ověřená je. Pro státy, v nichž neplatí ani Úmluva o Apostile, ani nebylo sjednáno osvobození od ověřování ve dvoustranné mezinárodní smlouvě o právní pomoci, se používá proces superlegalizace. Jedná se o nejvyšší ověření listiny, které je již opatřeno apostilou od Ministerstva zahraničních věcí České republiky, a následně diplomatickým nebo konzulárním úřadem státu, na jehož území má být listina použita. Superlegalizace a její vyšší legalizační proces vyřízení se řídí pravidly mezinárodního práva. Speciálním zákonem v mezinárodním právu soukromém je členěn v zákoně č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém procesním.

JSV volejte