Překlad romštiny, Image by wendy CORNIQUET from Pixabay

Překlad romštiny. Zvládneme rychle, kvalitně, za rozumnou cenu

Naše již tak nebývale široké portfolio překládaných jazyků ze všech koutů světa nyní rozšiřujeme také o romštinu. Nezáleží na tom jak rychle, v jakém rozsahu a za jakým účelem překlad romského jazyka potřebujete, my jsme tady a připraveni vaše přání vyplnit. Doslova jako mávnutím kouzelného proutku.

V tomto článku se dočtete spoustu zajímavých informací o historii romského jazyka, jeho vývoji a současném rozšíření, prozradíme vám všechny možnosti překladů, necháme vás trošku nahlédnout pod pokličku našeho překladatelského procesu a také zjistíte, kdy, kde a jak se s námi na překladu romštiny domluvit.

Více o překládání romského jazyka

Na naše překlady romštiny se můžete spolehnout. Využíváme k nim špičkových překladatelů s vynikající znalostí romského jazyka i jeho gramatiky, stylistiky a slovní zásoby. Nejenom v případě romštiny je nutné dobře se orientovat v lokálních náležitostech a kulturních odlišnostech, proto spolupracujeme také s řadou rodilých mluvčích.

Individuálně přistupujeme k tematice a účelu překladu a v závislosti na něm volíme překladatele s maximální odborností v příslušné oborové specializaci.

Díky našim dlouhodobým zkušenostem a profesionálnímu systému odbavení i zpracování zakázky vám můžeme nabídnout:

  • překlady standardní, odborné a soudně ověřené,
  • speciální služby jako grafické zpracování materiálů, korektury (s důrazem na gramatickou a stylistickou správnost textu) a další servis,
  • rychlost včetně překladů romského jazyka expresních, přes noc či víkend,
  • práci s rozmanitými datovými formáty (záleží na dalším použití překladu romštiny),
  • rozumné ceny, které navíc klesají o slevy množstevní i za dlouhodobou spolupráci.

Základní informace o romštině

Romština (zvaná zastarale též cikánština) se přímo v romském jazyce nazývá „romaňi čhib“. Až v 18. století prokázal István Vályi, že se jedná o indoárijský jazyk, který patří do indoevropské jazykové rodiny. Často se řadí do centrální podskupiny indoárijských jazyků spolu např. s gudžarátštinou, hindštinou, paňdžábštinou či rádžasthánštinou.

Když někdy kolem roku 1000 začala romská migrace směrem na západ, ovlivňování s uvedenými jazyky se přerušilo. Vývojově se tedy romský jazyk nachází na pomezí přechodu k novoindickým jazykům.

Kolik lidí hovoří romštinou

Dnes na starém kontinentu mluví romsky zhruba mezi 4 a 12 miliony lidí. Její rozšíření zahrnuje valnou většinu Evropy včetně Velké Británie a Ruska, ovšem setkáte se s ní například také v jihoamerické Kolumbii. Za úřední jazyk však platí pouze v Maďarsku, Rumunsku (vždy pouze některé správní jednotky na venkově), Severní Makedonii (předměstí Skopje nazývané Šuto Orizari), Srbsku (vybrané oblasti Vojvodiny) a Švédsku (menšinový jazyk).

Základy romské gramatiky a slovní zásoby

Svůj praindoevropský původ dokládá romština zachováním všech osmi původních mluvnických pádů. V romštině (ale stejně tak v arménštině, latině a sanskrtu) se totiž dochoval ablativ („odlučník“), který může vyjadřovat směr, způsob, míru a další hodnoty. Naopak si však vystačí pouze s dvojicí rodů (mužským a ženským). Stejně jako v češtině časuje a ohýbá slovesa.

Základ slovní zásoby romského jazyka pochází s hindštiny a dále z jazyků národů, po jejichž území se Romové přesouvali. Najdete v něm však také stará slůvka z řečtiny a z perštiny. To už je ale hodně dávno. V závislosti na interakci romštiny s různými jazyky v různých státech vzniklo množství dialektů (balkánský, baltský, karpatský, ruský, sinti, vlachinský, český, maďarský atd.) s odlišnou fonetikou, gramatikou i lexikem.

Jaké překlady romského jazyka zajišťujeme

Záleží, jaký je váš požadavek, tomu se vždy snažíme vyjít vstříc. Zásluhou rozsáhlé praxe pro vás kvalitní překlad romského jazyka zpracujeme přesně na míru. Nejčastěji využívané druhy překládání romštiny jsou:

  • překlady standardní (obchodní ekonomická korespondence, právní dokumenty, smlouvy, soukromé texty apod.),
  • překlady odborné (ekonomie, chemie, výpočetní technika atd.) s požadavkem na speciální terminologii a znalost problematiky,
  • překlady obchodních listin (notářský zápis, obchodní rejstřík, trestní rejstřík, zakladatelská listina),
  • překlady soudně ověřené (oficiální dokumenty, které jsou nedílnou, notářsky spojenou součástí soudních spisů).

Výsledkem je skutečně široká paleta dokumentů, které pro vás můžeme přeložit z romštiny do českého jazyka a naopak, ale také z romštiny do jiných jazyků. Potřebujete-li přeložit diplom (včetně jeho nostrifikace), lékařskou zprávu, oddací list, rodný list, rozvodový rozsudek, svatební dokumenty včetně způsobilosti k uzavření manželství, úmrtní list, vysvědčení z/do romského jazyka, neváhejte a obraťte se na nás.

Ukázka odborného překladu do romštiny

Česky:

V případě genetického vyšetření mohou být zjištěny i tzv. náhodné nálezy, jež mohou představovat pro nositele zvýšené riziko rozvoje některých závažných onemocnění (např. nádorových nebo neurologických s pozdním nástupem) nebo přinést informace o přenašečství různých geneticky podmíněných chorob, což může být pro vyšetřovaného i jeho rodinu stresující. Možným důsledkem GLV je i nález variant neznámého klinického významu (tzv. VUS), ke kterým se dle současného stupně poznání nelze přesně vyjádřit, a tak určit jejich patogenetický dopad. GLV je stejně jako většina jiných diagnostických postupů dobrovolné a k jeho provedení je nutný Váš souhlas, neboť se jedná o informace důvěrného charakteru, které mohou mít dopad i na geneticky příbuzné osoby. Součástí klinicko-genetického vyšetření může být též pořizování klinické fotodokumentace, případně i trojrozměrné (3D) skenování obličeje pacienta a popřípadě i jeho rodinných příslušníků.

Romsky:

Te hin paš o genticko predikhiben šaj pes rakhel tiš varesave arakhibena, so šaj aven perdal o nasvalo dženo bareder pharipen, šaj pes sikhavel bare nasvaľibena (nadorovo abo neurologicko, so aven nasigeder) abo anel infomaciji pal oda, sar pes preden makarsave geneticka nasvaľibena, so šaj avel perdal o nasvalo dženo abo leskeri fajta phares. GLV šaj anel arakhiben he naprindžardo klinicko šajipen (VUS), kije save pes našťi del te phenel ňič, vašoda, so amen akana džanas u avka te phenel savo avela lengero patogeneticko doperiben. GLV hin avka sar buteder kotor aver dijagnosticka buťa u kije oda te kerel les kampel tumaro lav. Vašoda, hoj džal pal tumare personalna informaciji, so šaj aven doperiben pre tumare geneticko pašeder džene. Kotor klinicko – geneticko predikhiben šaj pes keren klinicka fotki, abo tiš (3D), šaj pes kerel skenos le dženeskero muj abo tiš leskri famelija.

A kolik překlad romštiny stojí?

Naše překlady romského jazyka začínají už na 650 Kč.

Jako bonus vám překlad romštiny bude archivovat 2 roky (tedy 730 dnů) pro případ, že se vám ztratí, poškodí či o něj jakkoliv nenávratně přijdete. Stačí nám napsat a my vám ho pošleme, nebo se u nás můžete zastavit osobně. Zkusíme pomoci dokonce i v případě, že stáří překladu přesáhne zmiňované 2 roky. A to všechno zcela zdarma!

Jak nás kontaktovat kvůli překladu romštiny

Pro vaše překlady z romštiny do češtiny, z češtiny do romštiny a jakkoliv jinak nás neváhejte kontaktovat kdykoliv. Naše oficiální pracovní doba je pondělí, středa a čtvrtek od 9 do 17 hod a v pátek od 9 do 15 hod, nicméně jsme vám k dispozici i mimo ni včetně víkendů.

Telefonujte nám na čísla 296 348 348, 602 276 400 či 602 276 100, faxujte na číslo 222 211 237, pošlete e-mail na adresu info@translation-interpreting.cz. Zastavte se v naší kanceláři (JSV International Assistant Service s.r.o., Chronos Business Centre, 4. patro, Václavské náměstí 808/66, Praha 1, 110 00). Nebo se podívejte na naše kompletní kontaktní údaje.

Jsme tady proto, abychom vám pomohli s překladem z romštiny i naopak.

Překlad romského jazyka? Poptávka >