Četbou ke znalosti cizího jazyka. Dělejte to co nejefektivněji.

Jak netradičně na výuku jazyků (8.) – metoda paralelní dvojjazyčné četby

V pokračování našeho seriálu o méně známých a méně využívaných způsobech studia cizích jazyků se zaměříme na jeden jednoduchý a zároveň docela zábavný princip výuky, který nevědomky možná praktikuje řada z vás. Metoda paralelní dvojjazyčné četby by se měla používat jako doplněk při studiu, avšak díky své přitažlivosti dokáže hotové divy.

V metodě paralelní dvojjazyčné četby se využívá dvojjazyčný (bilingvní) text. V praxi to znamená učební materiál, kde na jedné jeho straně se nachází text v cizím jazyce a na straně druhé volný překlad v češtině. Na česky psanou stránku se však doporučuje nahlédnout pouze v případě problému, tzn. neporozumění originálnímu textu.

Jak číst nahlas paralelní dvojjazyčný text

Důležitým předpokladem pro úspěšné uplatnění metody paralelní dvojjazyčné četby je hlasité čtení. Uplatňuje se dvěma způsoby.

Výuka s lektorem: Student čte nahlas a učitel může bdít nad správnou výslovností.

Autostudium: Výslovnost lze opravovat s využitím audio nahrávky. Ideální postup zahrnuje zvukový záznam četby nahlas, porovnání s projevem rodilého mluvčího a jeho další, stále přesnější napodobování.

Kde získat dvojjazyčný text ke studiu

Jak si tedy s metodou paralelní dvojjazyčné četby poradit v praxi? Bilingvní texty najdete ve speciálních knihách, které jsou k dostání ve větších knihkupectvích. Před jejich zakoupením si však ověřte, pro jakou úroveň jazykových znalostí (od základních až k pokročilým) byly vytvořeny. Využít však lze i odborné časopisy, návody se spotřebičům nejširšího zaměření nebo propagační materiály tuzemských poboček zahraničních firem.


  • Přečtěte si o dalších metodách v našem seriálu o netradiční výuce jazyků: TPR.

Zaujala vás metoda paralelní dvojjazyčné četby a chtěli byste se s její pomocí učit cizí jazyk, například angličtinu, němčinu nebo francouzštinu? Specializovaný kurz nehledejte, spíše metodu využijte jako doplněk při domácím prohlubování znalostí. V našich jazykových kurzech s bilingvními texty také často pracujeme a studenti i díky ní dosahují rychlého pokroku v porozumění textu i ve výslovnosti.