Apostila Paraguay, veřejné listiny, legalizace a ověřování listin do zahraničí.

Apostila

je zvláštní doložka předepsaného formátu a znění, která potvrzuje pravost podpisu, pečeti nebo razítka. Ročně je vydáno až 10 mil.Apostil.

Paraquay ratifikoval smlouvy Haagske úmluvy 10.12.2013, stal se členem ke dni 30.08.2014.

Paraquay

Haagská úmluva o Apostile/ zkratka HCCH.

Pro zjednodušení procedury legalizace dokumentů byla v nizozemském Haagu 5.října 1961 podepsána Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin. Pro Českou republiku vstoupila Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (tzv. Haagská úmluva, či Úmluva o Apostile) v platnost dne 16. 3. 1999 a vyšla pod číslem 45/1999 Sb.  Oficiální české dokumenty určené k předložení úřadům státu, jenž je členem Haagské úmluvy, se ověřují pomocí speciální doložky, tzv. „apostille“. Apostila je zvláštní doložka předepsaného formátu a znění, která potvrzuje pravost podpisu, pečeti nebo razítka.

Seznam členských státu najdetezde
Ratifikace, a dvoustranné mezinárodní dohodyzde
Souhrnná publikace o Apostile HCCHPDF
Akademická práce – Legalizace veřejných listin pro účely jejich použití v zahraničíPDF

Honorární konzulát Republiky Paraquay v ČR

Konzulát Republiky Paraguay

Telefon: +420 775 641 348

E-mail: info@paraguay.cz
consulado@paraguay.cz

 

Paraquay ambasáda ve Vídni

Adresa: Prinz Eugen Strasse e 18/1/3A, 1040 Wien, Rakousko

Tel: (+43) (1) 505 4674

(+43) (0)) 664 88 78 54 30-emergency

E-mail: embaparaustria@mre.gov.py

embaparviena@chello.at

APOSTILA