Apostila dokumentů ze států sousedících s ČR

Velké množství dokumentů, pro které vyřizujeme apostilní doložku, pochází ze sousedních států České republiky. Tyto listiny byly vydány na území Slovenska, Rakouska, Německa a Polska. Podmínky i postup při jejich apostilaci je zhruba stejný. Vzhledem k vysokému počtu žádostí o apostilu není na škodu si ho na pár řádcích připomenout.

Veřejné listiny ze Slovenska, Rakouska, Německa a Polska, které vyžadují apostilu pro uznání v České republice, jsou především:

 • matriční dokumenty (rodný list, oddací list, úmrtní list, způsobilost k uzavření manželství, registrované partnerství),
 • plná moc (čestné prohlášení, formuláře a certifikáty, prohlášení o vycestování ze země),
 • registr obyvatel (výpis údajů o obyvatelstvu, evidence obyvatel, registr narození a úmrtí),
 • veřejné rejstříky (výpis z obchodního rejstříku, výpis z trestního rejstříku),
 • obchodní listiny (notářské zápisy, společenské a zakladatelské listiny),
 • diplomy (vysvědčení, maturitní vysvědčení, vysokoškolské diplomy),
 • prohlášení o náboženské víře (křestní list, církevní sňatky),
 • certifikáty (potvrzení o vykonané praxi, výkonné službě),
 • jurisdikce soudů (rozvodové rozsudky, dědictví, závěť),
 • finanční zprávy (daňový domicil, daňové přiznání),
 • zdravotní výkazy.

Jak získat apostilu pro listiny ze sousedních států

Na zajištění apostily jsme specialisté. Dodejte nám listiny určené k apostilaci – můžete je zaslat poštou, nebo přinést osobně. Záleží na vás. Musí se jednat o originální dokumenty s razítkem a podpisem veřejného orgánu, který je vydal. Duplikát či notářsky ověřenou kopii bohužel nelze použít.

Převzetí dokumentů stvrdíme podpisem a vytvoříme kalkulaci za realizaci apostily včetně úředního (soudního) překladu, který také zajistíme. O ceně poplatků (kolkové známky na ministerstvech, poplatky ambasád, poštovní poplatky) informujeme průběžně. Apostilovaný dokument vám předáme dle vašeho požadavku osobně či zašleme poštou.

Jak dlouho trvá a kolik stojí vyřízení apostily

Realizace apostily pro veřejné listiny vydané v Německu a Rakousku trvá zhruba 15 až 20 pracovních dnů a stojí 5 500 Kč. Realizace apostily pro veřejné listiny vydané na Slovensku trvá zhruba 5 až 10 pracovních dnů a stojí 4 000 Kč.