Vyšší ověření listiny Českou advokátní komorou

Zařídíme apostilu na základě veřejné listiny vydané advokátem. Advokát může osvědčit dokumenty, které obvykle nemají pečeť (či podpis) státních institucí. Neověřuje listiny jako takové (např. matriční doklady), ale vytváří listiny, které klient stvrdí podpisem. V rámci zákona může vytvářet právní kličky a sepisovat dokumenty, které jsou výhodné pouze pro klienta, jehož zájmy zastupuje (a který ho za to platí). Jedná se například o:

  • plné moci (vždy originální dokumenty),
  • závěť (nutný originál či ověřená kopie),
  • obchodní dokumenty (smlouva, usnesení, dohoda – vždy originál nebo kopie),
  • firemní dokumenty (stanovy apod. – nutný originál či ověřená kopie),
  • další dokumenty (čestná prohlášení, vyhlášení apod. – vždy originální dokumenty s osvědčeným podpisem).

Vyšší ověření takových listin potom realizuje Advokátní komora v Praze a následně Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

  • Pozor! Občas se stává, že listiny určené pro katastrální úřad musí mít apostilu i do zemí jako Slovensko či Rusko, se kterými ČR podepsala bilaterální dohodu.

A co může ověřit notář?

Ověřování veřejných listin určených pro účely úředního užití do zahraničí může svým razítkem a podpisem provést také notář nebo notářský kandidát (nikoliv však notářský zástupce). Notář zároveň může ověřit i listinu vydanou v zahraničí, pokud rozumí jejímu textu. Poté probíhá apostilace listiny na Notářské komoře ČR (celková cena včetně kolku a DPH činí 363 Kč).

Od 1. října 2021 totiž přešla agenda vydávání apostilních doložek na české veřejné listiny vydané nebo ověřené notáři na Notářskou komoru ČR a regionální notářské komory. To znamená, že Ministerstvo spravedlnosti ČR tento typ listin apostilní doložkou neověřuje – apostilu vydává pouze na české veřejné listiny vydané či ověřené soudy, případně exekutory.