Jak netradičně na výuku jazyků (11.) – Callanova metoda

Mluvit, mluvit, prostě pořád mluvit. Callanova metoda se zaměřuje na aktivní používání jazyka v mluvené formě a prý se díky ní lze cizí řeč naučit několikanásobně rychleji než běžným výukovým způsobem. Například úspěšné absolvování zkoušek angličtiny Cambridge English Key (KET) vyžaduje u studujícího Callanovou metodou pouhých zhruba 40 místo běžných 175 vyučovacích hodin.

Historie a základy Callanovy metody

Autorem metody, která se začala rozvíjet v 60. letech minulého století, je Robin Callan. Vymyslel ji během svého působení v Itálii a v rodné Anglii poté otevřel na Oxford Street významnou jazykovou školu, kde metodu dále rozvíjel. V současnosti se vyučuje ve 28 zemích světa a řadu z jejích principů jsme implementovali do našich jazykových kurzů.


  • Přečtěte si o dalších metodách v našem seriálu o netradiční výuce jazyků: Act & Speak.

Jak taková lekce využívající Callanovy jazykové metody vypadá? Ve třídě se schází nejvíce deset studentů a základní schéma zahrnuje otázku vznesenou lektorem, dlouhou odpověď studenta a následné opakování a procvičování. Nejvíce v hodině tedy mluví studenti, což vede k překonávání ostychu z používání jazyka, k zisku sebejistoty a ke ztrátě zábrany mluvit.

Pro mnoho z nás právě strach mluvit představuje hlavní překážku před používáním cizího jazyka.

Jak funguje Callanova metoda

Celá Callanova metoda se podle znalostí studentů člení do 12 úrovní od absolutních začátečníků až po opravdu pokročilé žáky. V hodinách se hodně dbá na opakování minulé látky, na četbu, správnou výslovnost a psaný projev.

Zajímavé jsou i některé další principy Callanovy metody:

  • Neexistují domácí úkoly.
  • Lepší je mluvit s chybami než nemluvit vůbec.
  • Napodobuje se cizojazyčné prostředí.
  • Bez perfektního osvojení předchozího učiva nelze pokračovat dále.

Při Callanově výukové metodě hraje důležitou roli i kvalitní učitel. Dbá na správné osvojení jazykových návyků (formou tzv. kontrolované konverzace) a zároveň hodinu vede v zábavném duchu, aby se nikdo nenudil a neustále se koncentroval. Na studenty mj. mluví od začátku výuky maximální rychlostí.